« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 1. märtsi istung

Kehtestada alates 13. märtsist 2023 teede kahjustamise vältimiseks Valga valla kohalikel teedel koormuspiirang 7 tonni.

Koormuspiirang ei kehti operatiivsõidukitele, ühistranspordivahenditele ja korraldatud jäätmevedu teostavatele sõidukitele. Koormuspiirang kehtib 15. aprillini 2023. Mootorsõidukid, mis on raskemad kui 7 tonni, võivad liigelda Valga valla kohalikel teedel Valga Vallavalitsuse vallahooldusteenistuse poolt väljastatud eriloa alusel.

 

Kinnitada kogukonna arengu projektitoetuse taotlusvoorude toetussummad

Taotlusvoorude toetussummad jagunevad järgnevalt: I taotlusvoor – 6000 eurot, II taotlusvoor – 7900 eurot, III taotlusvoor – 7900 eurot, IV taotlusvoor – 7900 eurot ja kinnitada kogukonnakomisjoni halduskuludeks, külavanemate ja kogukonna võrgustiku arendamiseks ning kogukonna ühis- ja maineprojektideks 2300 eurot.

 

Kehtestada Valga valla eelarvest makstava huvihariduse ja huvitegevuse toetuse määr

Kehtestada Valga valla eelarvest makstava huvihariduse ja huvitegevuse toetuse määraks 2023. aasta I, II ja IV kvartalis ühe noore kohta väljaspool Valga linna piirkonda elavale noorele kuni 150 eurot ja lasterikka pere õppurile, kelle elukoht asub Valgas linnas, kuni 45 eurot.

Istungi täispikk kokkuvõte SIIN.