« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 13.05.2021 erakorralise istungi kokkuvõte

Valga vallavalitsuse 13.05.2021 erakorralisel istungil otsustati:

Kinnitada Valga Priimetsa Kooli direktorina ametisse Yulia Kopõtnik.

Edastada 28.05.2021 toimuvale Valga Vallavolikogu korralisele istungile järgmised eelnõud:

  • otsuse "Õru Vallavolikogu 9. mai 2008 otsuse nr 12 „Väikekoha määramine" kehtetuks tunnistamine" eelnõu.
  • otsuse "Kinnisasja omandamiseks loa andmine" eelnõu.
  • määruse "Valga valla 2021. aasta lisaeelarve" eelnõu.
  • Valga Vallavolikogu 19. juuni 2020 otsuse nr 183 „Valga valla ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine" muutmise eelnõu.