« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 13.10.2021 erakorralise istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 13.10.2021 erakorralisel istungil otsustati:

Eraldada reservfondist:

  • Valga Muusikakoolile tuleohutusnõuete täitmiseks 27 965 eurot;
  • Tsirguliina Koolile külmikute soetamiseks 1000 eurot.

Edastada Valga Vallavolikogu erakorralisele istungile:

  • Valga Vallavolikogu 1. veebruar 2019 otsuse nr 90 „Valga maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskava aastateks 2019-2023 ja seiremõõdikute heakskiitmine" eelnõu uus redaktsioon;
  • Valga Vallavolikogule edastatud otsuse "Loa andmine laenu võtmiseks" eelnõu uus redaktsioon.