« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 16.04.2021 erakorralise istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 16. aprilli erakorralisel istungil otsustati:

Edastada vallavolikogu istungile:

 • määruse "Valga valla kaasava eelarve menetlemise kord" eelnõu;
 • määruse "Kultuuritegevuse ja kogukonna arengu toetamise tingimused ja toetuste eraldamise kord" eelnõu;
 • määruse "Hargla Kooli arengukava aastateks 2021-2025 kinnitamine" eelnõu;
 • määruse "Tsirguliina Kooli arengukava aastateks 2021-2025 kinnitamine" eelnõu;
 • määruse "Valga Lasteaed Pääsuke arengukava aastateks 2021-2025 kinnitamine" eelnõu;
 • määruse "Valga valla teehoiukava 2021-2025 kinnitamine" eelnõu;
 • otsuse "Ehitiste peremehetuse tuvastamine" eelnõu;
 • otsuse "Loa andmine projektis osalemiseks ja projekti omafinantseeringu garanteerimine" eelnõu;
 • otsuse "Loa andmine riigihanke „Valga linna lasteaedade toitlustusteenuse ost aastateks 2021−2026" korraldamiseks" eelnõu;
 • otsuse "Loa andmine riigihanke „Elektrienergia ost" korraldamiseks" eelnõu;
 • otsuse "Loa andmine riigihanke "Kaubiku kasutusrent" korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks" eelnõu;
 • otsuse „Loa andmine riigihanke „Invabussi kasutusrent" korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks" eelnõu;
 • Valga valla 2021. aasta 1. lisaeelarve eelnõu.

Eraldada huvitegevuse toetusfondist:

 • mittetulundusühingule Korvpalliklubi Valgamaa (registrikood 80420302) 2732 eurot korvpalliringi ja summas - 1 500 eurot jõusaalitreeningute tegevuseks;
 • Jalgpalliklubile FC WARRIOR (registrikood 80279720) - 600 eurot;
 • mittetulundusühingule Sebra Koolitused (registrikood 80244259) - 4 050 eurot;
 • Spordiklubile Valga Laskurklubi (registrikood 80012968) – 1 968 eurot;
 • VALGA MOTOKLUBILE (registrikood 80139404) - 1719 eurot;
 • Võrkpalliklubile Viktooria (registrikood 80077991) – 3 500 eurot;
 • käsipalliklubile KÄVAL (registrikood 80093174) – 3 500 eurot;
 • Mittetulundusühingule Urban Style Valga klubi (registrikood 80370403) – 2 700 eurot;
 • Valga Spordiklubile (registrikood 80134453) – 2 251,70 eurot;
 • mittetulundusühingule NAHKKINNAS (registrikood 80134358) – 1 900 eurot;
 • Mittetulundusühingule Kati Laulustuudio (registrikood 80316026) – 4 700 eurot;
 • mittetulundusühingule Valga Ukraina selts „Kalyna" (registrikood 80294530) - 2 399,86 eurot;
 • Spordiklubile „Maret-Sport" (registrikood 80072611) - 5 000 eurot;
 • JALGPALLIKLUBILE FC VALGA (registrikood 80414603) - 721,60 eurot;
 • Mittetulundusühingule Kungla (registrikood 80214608):
  • 2 000 eurot Dreambandi tegevuseks;
  • 2 000 eurot muusikalitrupi tegevuseks.
 • Mittetulundusühingule Stuudio JOY (registrikood 80051773) - 1860 eurot;
 • Mittetulundusühingule Valgamaa Noorsootöökeskus TANKLA (registrikood 80312831) – 7 000 eurot;
 • Mittetulundusühingule Tasakaal (registrikood 80229113) – 2 832 eurot;
 • Filmiklubile Duubel 2 (registrikood 80343895) – 1 578 eurot;
 • mittetulundusühingule „Motoklubi K&K" (registrikood 80279128) – 1 987 eurot;
 • Mittetulundusühingule Dirty South (registrikood 80348740) – 1 500 eurot;
 • Valga Põhikoolile (registrikood 75009786) – 5 150 eurot;
 • Valga Spordile (registrikood 75039327):
  • 23 109,12 eurot - heitepuuri hankimine;
  •  2 200 eurot - uisuterituspingi soetamine;
  •  4 000 eurot - Jaanikese Motokompleksi rajalükkamine.

Mitte eraldada huvitegevuse toetust:

 • mittetulundusühingule Koduharjutus (registrikood 80579037);
 • MTÜle interEST (registrikood 80593391).