« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 16.09.2021 istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 16.09.2021 istungil otsustati:           

Muuta Valga Vallavalitsuse 13. augusti 2021 korralduse nr 324 „Sundvalduse seadmine Sinilille kinnistule Enefit Connect OÜ kasuks" punkte 1 ja 3 ning sõnastada need järgmiselt:

 • „1. Anda nõusolek Enefit Connect OÜ-le (registrikood 16130213) sundvalduse seadmiseks Sinilille korteromandile (katastritunnus 28901:002:1210) side maakaabli, side õhuliinide ja sidekapi rajamiseks. Sundvalduse ala suurus on ligikaudu 108 m2
 • „3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest Enefit Connect OÜ-le."

Mitte eraldada toetust tähtpäevaga 23. august 2021 esitatud kogukonna arendamise projektitoetuse taotlustele. LISA

Rahuldada tähtpäevaga 23. august 2021 esitatud kogukonna arengu projektitoetuse taotlused. LISA

Kinnitada kultuuritegevuse ja kogukonna arenguga tegelevate mittetulundusühingute tegevustoetuse taotlus- ja aruandevormid:

 • kultuuritegevuse ja kogukonna arenguga tegelevate mittetulundusühingute tegevustoetuse taotlusvorm;
 • kultuuritegevuse ja kogukonna arenguga tegelevate mittetulundusühingute tegevustoetuse aruandevorm.

Tunnistada kehtetuks Valga Vallavalitsuse 17. juuni 2020. a korralduse nr 214 „Kultuuritegevuse ja kogukonna arengu toetuste taotlus- ja aruandevormide kinnitamine" punktid 1.3 ja 1.4. 

Rahastada tähtpäevaga 23. august 2021. a esitatud kultuuritöö arendamise projektitoetuse taotlused. LISA

Mitte eraldada toetust tähtpäevaga 23. august 2021 esitatud kultuuritöö arendamise projekti-toetuse taotlusele. LISA

Moodustada konkursikomisjon Tsirguliina Kooli direktori töökoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimiseks järgmises koosseisus:

 • esimees: asevallavanem Meeli Tuubel;
 • aseesimees: kultuuri- ja haridusteenistuse juhataja Pille Raudam;
 • liikmed:  
  • Tsirguliina Kooli hoolekogu esimees Marek Käis;
  • Tsirguliina Kooli töötajate esindaja Katre Kikkas;
  • Tsirguliina Kooli õpilaste esindaja Mirell Murumaa;
  • liidetud asutuse (lasteaed) õpetajate esindaja Katrin Kallis;
  • Valga Vallavolikogu liige Andres Illak.

Väljastada kasutusluba:

 • Valga vallas Sooru külas Tiirikese tee 3 kinnistule (katastritunnus 85501:001:0122) rajatud 15 kW võimsusega päikeseelektrijaamale;
 • Valga vallas Õru alevikus Ringtee 7 kinnistule (katastritunnus 94302:002:0010) rajatud slackline pargile.

Eraldada toetust spordiürituste korraldamiseks:

 • 400 eurot mittetulundusühingule Carma Motoklubi (registrikood 80262323);
 • 100 eurot mittetulundusühingule Korvpalliklubi Valgamaa (registrikood 80420302) seoses „Viis miinust" korvpalliviskemänguga;
 • 200 eurot mittetulundusühingule Korvpalliklubi Valgamaa (registrikood 80420302) seoses spordinädala raames toimuva avatud loenguga "Harjumuse jõud";
 • 130 eurot Orienteerumisklubile Juku-Peedu (registrikood 80262257);
 • 400 eurot Otepää Spordiklubile (registrikood 80084940);
 • 350 eurot spordiklubile Karula (registrikood 80134312);
 • 400 eurot Spordiklubile „Maret-Sport" (registrikood 80072611);
 • 150 eurot Valga Lauatennise ja Koroona Klubile (registrikood 80359531);
 • 70 eurot VALGA TURNIIRIBRIDŽI ja MÄLUMÄNGU KLUBIle (registrikood 80055087);
 • 300 eurot Valgamaa Spordiveteranide Seltsile (registrikood 80084643).

Eraldada toetust spordi reservist:

 • mittetulundusühingule Sooru Arendus (registrikood 80139551) 200 eurot seoses Janika Lõivu osalemisega rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ja 150 eurot seoses Johanna Ardeli osalemisega rahvusvahelistel tiitlivõistlustel;
 • Chris Marcus Krahvile 700 eurot võistlusvarustuse soetamiseks ja Eesti orienteerumisjooksu ja suusaorienteerumise koondiste treeninglaagrites osalemiseks;
 • Tanel Visnapile 1 000 eurot seoses 4. kurtide kergejõustiku maailmameistrivõitlustel saavutatud maailmameistritiitlitega 100m ja 200m jooksus ja treener Raimond Lutsule 500 eurot seoses Tanel Visnapi saavutustega eelnimetatud võistlustel;
 • Janika Lõivule 1 000 eurot seoses Tokyo olümpiamängudel saavutatud 17. kohaga naiste maastikurattasõidus ja treener Karmen Reinpõllule 500 eurot seoses Janika Lõivu saavutusega olümpiamängudel;
 • vallavalitsuse hallatavale asutusele Valga Sport:
  • Jaanikese motokompleksi arendamise 1. etapi valgustuse, kastmissüsteemi ja mootorsõidukite pesuplatsile õlipüüduri rajamise põhiprojekti muutmiseks 4 200 eurot;
  • Jaanikese motokompleksile murutraktori soetamiseks 4 995 eurot.