« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 19.02.2021 erakorralise istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 19.02.2021 erakorralisel istungil otsustati:

Võtta vastu määrus "Valga Priimetsa Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord".