« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 24.03.2021 erakorralise istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 24.03.2021 erakorralisel istungil otsustati:

Määrata audiitor AS Valga Vesi 2020. ja 2021. aasta majandusaasta aruannete auditeerimiseks järgmiselt:

 • määrata AS VALGA VESI 2020. ja 2021. aasta majandusaasta aruannete auditeerimiseks üks audiitor;
 • nimetada AS VALGA VESI audiitoriks 2020. ja 2021. aasta majandusaasta auditeerimisel Audiitorbüroo Fides OÜ;
 • Audiitorbüroo Fides OÜ-le tasuda 2020. ja 2021. aasta majandusaasta aruande auditeerimise eest vastavalt 11. veebruar 2021 esitatud hinnapakkumisele.

Eraldada tegevustoetust Valga valla sotsiaalvaldkonna mittetulundusühingutele 2021. aastaks järgnevalt:

 • Valgamaa Puuetega Inimeste Koda - 16 040 eurot;
 • EELK Valga Peetri-Luke Kogudus - 9 000 eurot;
 • MTÜ Valga Abikeskus - 18 220 eurot;
 • Valgamaa Lasterikaste Perede Ühing - 3 000 eurot;
 • Valga Linna Pensionäride Liit - 300 eurot.

Eraldada VALGA MOTOKLUBILE (registrikood 80139404):

 • treenerite tasustamise toetust 5259 eurot;
 • spordiürituse korraldustoetust 500 eurot.

Eraldada kultuuritöö arendamisega tegelevale mittetulundusühingule Liivimaa Koolituskeskus 2021. a tegevustoetuseks 600 eurot.

Rahastada kultuuritöö arendamise projektitoetuse taotlused (tähtpäevaga 22. veebruar 2021) üldsummas 12 477 eurot järgnevalt:

 • Taheva Valla Külade Selts: Öölaada kontsert - 1 300 eurot;
 • Mittetulundusühing Karula Kultuuriselts: osalemine konkurssidel (noortekollektiivid) – 658 eurot;
 • Lüllemäe Rahvaõpistu: kontsertide korraldamine – 500 eurot;
 • EELK Valga Peetri-Luke Kogudus: Kirikute öö Valga vallas – 1 000 eurot;
 • mittetulundusühing Kungla: eksimusteatri  „Peeter Paan läheb vussi" salvestamine teleteatrina – 630 eurot;
 • mittetulundusühing Kungla: lastenäidendi  „Õnnelik lõpp" lavastamine – 714 eurot;
 • Valga Muuseumisõprade Selts: näitus  „Valga linn vanadel kaartidel" – 468 eurot;
 • Valga Muuseumisõprade Selts: pärimuskultuuripeo  Karskusseltsi Perelõbu sõnalis-muusikaline etendus „Agulihärrad" – 2 052 eurot;
 • mittetulundusühing Epre Arendus: Õru kogukonna jaaniõhtu ansambli tasu -  1 920 eurot;
 • Liivimaa Noorteorkester: orkestri koondproovi läbiviimine – 300 eurot;
 • Rahvatantsuselts Sikutajad: meeste rahvarõivastele puuduolevate osade hankimine – 1 485 eurot;
 • mittetulundusühing Urban Style Valga klubi: Koolitants 2021 – 268 eurot;
 • mittetulundusühing Urban Style Valga klubi: Kuldne Karikas 2021 – 400 eurot;
 • mittetulundusühing Stuudio JOY: kontsert „Stuudio Joy ja sõbrad" – 782 eurot.

Mitte eraldada toetust järgmistele tähtpäevaga 22. veebruar 2021 esitatud kultuuritöö arendamise projektitoetuse taotlustele:

 • mittetulundusühing Valga Ukraina Selts Kalyna: rattasõit Vyshyvankaga;
 • seltsing Käblik: fotonäitus „Eestimaa loodus";
 • mittetulundusühing Stuudio JOY: kevadkontsert „Muusika päästab maailma".

Eraldada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Hargla Kogudusele Hargla kiriku käärkambri akende restaureerimiseks 2 000 eurot.

Eraldada EELK Laatre Püha Laurentsiuse Kogudusele 1000 eurot kogukonna arendamise projekti „Muinsuskaitseline järelevalve Laatre kiriku katusetöödel, II etapp" elluviimiseks.

Muuta katastriüksuste koha-aadresside korrastamise ja õigusaktidega sätestatud nõuetega vastavusse viimise eesmärgil Valga maakonnas Valga vallas asuvate katastriüksuste koha-aadressid järgmiselt:

 • Aida maaüksuse (katastritunnus 94302:002:1260) uueks aadressiks Valga vald, Õru alevik, Aida tn 1;
 • Kuivati maaüksuse (katastritunnus 94302:002:0840) uueks aadressiks Valga vald, Õru alevik, Aida tn 3;
 • Koidula maaüksuse (katastritunnus 94302:002:0027) uueks aadressiks Valga vald, Õru alevik, Aida tn 5;
 • Jahimaja maaüksuse (katastritunnus 94302:002:0013) uueks aadressiks Valga vald, Õru alevik, Aida tn 7;
 • Pumbamaja maaüksuse (katastritunnus 94302:002:1440) uueks aadressiks Valga vald, Õru alevik, Aida tn 4;
 • Saksamatsi alajaam maaüksuse (katastritunnus 94302:002:0690) uueks aadressiks Valga vald, Õru alevik, Aida tn 6;
 • Puukuuri maaüksuse (katastritunnus 94301:001:0086) uueks aadressiks Valga vald, Õru alevik, Aida tn 8;
 • Telefonijaama maaüksuse (katastritunnus 94302:002:0014) uueks aadressiks Valga vald, Õru alevik, Ringtee 1;
 • Õru keskus 8 maaüksuse (katastritunnus 94302:002:1370) uueks aadressiks Valga vald, Õru alevik, Ringtee 3;
 • Õru keskus 45 maaüksuse (katastritunnus 94302:002:1360) uueks aadressiks Valga vald, Õru alevik, Ringtee 5;
 • Õru puhkeala maaüksuse (katastritunnus 94302:002:0010) uueks aadressiks Valga vald, Õru alevik, Ringtee 7;
 • Tiigiveere maaüksuse (katastritunnus 94301:001:0085) uueks aadressiks Valga vald, Õru alevik, Ringtee 9;
 • Sauna maaüksuse (katastritunnus 94302:002:0020) uueks aadressiks Valga vald, Õru alevik, Ringtee 11;
 • Lasteaia maaüksuse (katastritunnus 94302:002:1400) uueks aadressiks Valga vald, Õru alevik, Ringtee 13;
 • Kullipesa maaüksuse (katastritunnus 94302:002:0492) uueks aadressiks Valga vald, Õru alevik, Ringtee 15;
 • Õru keskus 49 maaüksuse (katastritunnus 94302:002:1320) uueks aadressiks Valga vald, Õru alevik, Ringtee 2;
 • Sassilao maaüksuse (katastritunnus 94302:002:0023) uueks aadressiks Valga vald, Õru alevik, Ringtee 4;
 • Toominga maaüksuse (katastritunnus 94302:002:0024) uueks aadressiks Valga vald, Õru alevik, Ringtee 6;
 • Algkooli maaüksuse (katastritunnus 94302:002:1390) uueks aadressiks Valga vald, Õru alevik, Kooli tn 2;
 • Pääsupesa maaüksuse (katastritunnus 94302:002:1310) uueks aadressiks Valga vald, Õru alevik, Kooli tn 4//Pääsupesa;
 • Päikesevilla maaüksuse (katastritunnus 94302:002:0340) uueks aadressiks Valga vald, Õru alevik, Kooli tn 6;
 • Õru keskus 46 maaüksuse (katastritunnus 94302:002:1350) uueks aadressiks Valga vald, Õru alevik, Kooli tn 1;
 • Õru keskus 47 maaüksuse (katastritunnus 94302:002:1340) uueks aadressiks Valga vald, Õru alevik, Kooli tn 3;
 • Õru keskus 48 maaüksuse (katastritunnus 94302:002:1330) uueks aadressiks Valga vald, Õru alevik, Kooli tn 5;
 • Siilu maaüksuse (katastritunnus 94301:001:0081) uueks aadressiks Valga vald, Õru alevik, Kooli tn 7.
 • Tartu tn 125 maaüksuse (katastritunnus 85401:001:2060) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Kirde tn 10;
 • Keskuse maaüksuse (katastritunnus 82002:001:0051) uueks aadressiks Valga vald, Laatre alevik, Kesk tn 8;
 • Raadi maaüksuse (katastritunnus 82002:001:0062) uueks aadressiks Valga vald, Laatre alevik, Kesk tn 10//Raadi;
 • Endla maaüksuse (katastritunnus 82002:001:0024) uueks aadressiks Valga vald, Laatre alevik, Kesk tn 12//Endla;
 • Liivaku maaüksuse (katastritunnus 82002:001:0044) uueks aadressiks Valga vald, Laatre alevik, Kesk tn 14//Liivaku;
 • Suurfarmi maaüksuse (katastritunnus 82002:001:1251) uueks aadressiks Valga vald, Laatre alevik, Kesk tn 15;
 • Tartu maantee kalmistu maaüksuse (katastritunnus 82001:003:0590) uueks aadressiks Valga vald, Jaanikese küla, Kalmistu;
 • Kubja elamu maaüksuse (katastritunnus 28901:002:0041) uueks aadressiks Valga vald, Kaagjärve küla, Bergmanni;
 • Pipra tn 2 maaüksuse (katastritunnus 85401:017:2702) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Pipra tn 5;
 • Luiga maaüksuse (katastritunnus 82002:001:1490) uueks aadressiks Valga vald, Laatre alevik, Iigaste mnt 10a//Luiga;
 • Metsa tn 7/1 maaüksuse (katastritunnus 82002:001:0440) uueks aadressiks Valga vald, Laatre alevik, Metsa tn 2;
 • Metsa tn 7/2 maaüksuse (katastritunnus 82002:001:0450) uueks aadressiks Valga vald, Laatre alevik, Metsa tn 4;
 • Metsa tn 9 maaüksuse (katastritunnus 82002:001:0231) uueks aadressiks Valga vald, Laatre alevik, Metsa tn 6;
 • Metsa tn 9/1 maaüksuse (katastritunnus 82002:001:0760) uueks aadressiks Valga vald, Laatre alevik, Metsa tn 8;
 • Metsa tn 9a maaüksuse (katastritunnus 85501:001:0194) uueks aadressiks Valga vald, Laatre alevik, Metsa tn 10;
 • Metsa tn 10 maaüksuse (katastritunnus 82002:001:0170) uueks aadressiks Valga vald, Laatre alevik, Metsa tn 3;
 • Metsa tn 12 maaüksuse (katastritunnus 82002:001:0220) uueks aadressiks Valga vald, Laatre alevik, Metsa tn 5;
 • Metsa tn 14 maaüksuse (katastritunnus 82002:001:0232) uueks aadressiks Valga vald, Laatre alevik, Metsa tn 7;
 • Tambe maaüksuse (katastritunnus 85401:016:0040) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Võru tn 123;
 • Väike-Tambe maaüksuse (katastritunnus 85401:016:0080) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Võru tn 125;
 • Väike-Tundre maaüksuse (katastritunnus 85401:016:0440) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Võru tn 127//Väike-Tundre;
 • Mäe-Tundre maaüksuse (katastritunnus 85401:016:0510) uueks aadressiks Valga vald, Valga linn, Võru tn 129.

Kuulutada välja avalik konkurss Valga Priimetsa Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks.