« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 3. oktoobri istungi kokkuvõte

Foto: Unsplash

 

Valga Vallavalitsuse 03.10.2022 istungi kokkuvõte

Otsustati:

1) Vabastada Lions Klubi Valga 8. oktoobril 2022 Valga linnas toimuva mihklilaada kohamaksust 100% ulatuses seoses heategevusloterii korraldamisega.

2) Väljastada osaline kasutusluba Valga vallas Väheru külas Garaaži kinnistul asuvale jahimaja väljaehitatud ruumide kasutusele võtmiseks koos nende ruumide teenindamiseks vajalike kommunikatsioonidega. Osaline kasutusluba ei hõlma Väheru jahimaja välja ehitamata esimese korruse saunaruume.

3) Võõrandada eraisikule munitsipaalmetsast otsustuskorras raieõigust küttepuude varumiseks maatükilt Linnamets 1, eraldiselt 142 mahuga 9,933 tm kogumaksumusega 316,63 eurot.

4) Tunnistada sobivate pakkumiste puudumise tõttu nurjunuks eelläbirääkimistega pakkumine kinnistu Kesk tn 7, Sooru küla, Valga vald võõrandamiseks.

5) Lubada otsustuskorras MTÜ-l Iigaste Küla kasutada hoonet Valga valla kinnistul Lauda asukohaga Iigaste küla, Valga vald  järgmistel tingimustel:
- kasutusse andmise tähtaeg – tähtajatu;
- üürnik tasub hoonega seotud kõrvalkulud;
- üürnik heakorrastab ja hoiab korras hoonega seotud kinnistu.

6) Määrata Kopika ja Eerike-Siimu maaüksuse jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed.

7) Anda nõusolek Elektrilevi OÜle sundvalduse seadmiseks kuuele Valga valla kinnistutele.

8) Eraldada projektide reservfondist Päästeameti rahastatud projekti „Valga vallas kriisivalmiduse suurendamine" omafinantseeringu katmiseks 680 eurot.

9) Määrati Valga valla 2023. aasta eelarve koostamise protsessis ülesanded ja tähtajad.