« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 4.08.2021 istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 4.08.2021 korralisel istungil otsustati:

Kehtestada Valga linna Võru tn 78a ja 78b kruntide detailplaneering. Lähem info detailplaneeringu kohta: valga.ee/238.

Väljastada kasutusluba Valga vallas Hargla külas, Hargla kool kinnistule (katastritunnus 77901:001:0145) püstitatud spordi- ja mänguväljakule (ehitisregistri kood 221360813).

Omandada vallale 331/3717 mõttelist osa kinnisasjast asukohaga Kesk tn 20, Valga linn (registriosa nr 1908540, katastritunnus 85401:003:1980) maksumusega 2 500 eurot. Kinnistu mõttelise osa omandamine on osa eesmärgist omandada Kesk tn 20 kinnistu avalikes huvides elamumajanduse ümberkorraldamiseks.

Kinnitada avaliku enampakkumise tulemused (toimunud oksjonikeskkonnas www.osta.ee): kinnitada enampakkumine nr 159156963 ja võõrandada sõiduauto Renault Megane Scenic, riiklik registreerimismärk 165 MLP, väljalaskeaasta 2008, VIN kood VF1J0JD637648852 lõpphinnaga 611 eurot (oksjoni komisjonitasu 54.99 eurot).

Eraldada toetust:

  • spordi reservist:
    • mittetulundusühingule Pro Jalgratturite Klubi (registrikood 80112339) toetust 2000 eurot seoses Balti Keti Velotuuri korraldamisega;
    • Jaak Valdrele 200 eurot seoses raamatu ,,Eesti tõstespordi ajavaod" III osa väljaandmisega.
  • projekti omafinantseeringuks MTÜle Epre Arendus (registrikood 80339867) 1 040 eurot kohaliku omaalgatuse programmist rahastatud projekti „Laululava rekonstrueerimine" elluviimiseks.

Kinnitada rahvahääletusel selgunud kaasava eelarve ideede paremusjärjestus ning kinnitada kaasava eelarve 2021 elluviidavateks ideedeks:

  • Valgustusega purskkaev Pedeli jõe viimasesse paisjärve (IV) enne Pika tänava silda;
  • Korvpalliplats Lüllemäel.

Rohkem infot: valga.ee/kaasav-eelarve-2021

Eraldada projektide reservfondist bussipaviljonide tuulekoormuse lisavundamentide ehitamiseks 3 630 eurot.

Eraldada reservfondist ehitus- ja planeerimisteenistusele:

  • Ramsi vesiveski korrastamisega seotud lisatööde teostamiseks - 1 938 eurot;
  • Raavitsa küla Riisali järve tulekustustusveevõtukoha rajamiseks - 8 000 eurot.

Tunnistada kehtetuks Valga Vallavalitsuse 21. aprilli 2021 korralduse nr 148 „Reservfondist raha eraldamine" punkt 1.11.

Kinnitada vallakantselei põhimäärus.