« Tagasi

Valga Vallavolikogu 24.08.2022 istungi kokkuvõte

Valga Vallavolikogu 24. augusti istungil otsustati:

1. Kinnitada Valga lasteaedade Buratino, Walko ja Kaseke arengukavad aastateks 2022–2024.

2. Muuta alates 01.09.2022 Valga lasteaedade Buratino ja Kaseke põhimäärusi ja tunnistada kehtetuks Valga Kaugõppegümnaasiumi ja Valga Lasteaed Pääsuke põhimäärused.

3. Anda vallavalitsusele luba korraldada riigihange „Valga Põhikooli toitlustusteenuse ost aastateks 2023–2028".

4. Võtta vastu Valga valla jäätmehoolduseeskiri.

5. Kehtestada Valga Vallavalitsuse palgajuhend.

6. Tuvastada reformimata riigimaal asukohaga Valga vald, Lüllemäe küla, Lauda (katastritunnus 85501:001:0564) asuva ehitise peremehetus.

7. Anda luba Toogipalu kalmistu laiendamiseks Valga vallale kuuluva Väike-Stoke maaüksuse osale.

8. Muuta Valga Vallavolikogu 15. oktoobri 2021 otsust nr 268 „Loa andmine laenu võtmiseks" ning lubada vallavalitsusel vajadusel laenu välja võtta ka 2023. aastal.

9. Määrata volikogu esindajaks Õru Lasteaed-Algkooli hoolekogusse Kristel Orula. 

10. Arvata vallavolikogu kogukonna- ja turvalisuse komisjonist välja Artur Köller ning kinnitada uueks komisjoni liikmeks Viljar Schmidt.

11. Kuulati vallavanema Monika Rogenbaumi informatsiooni vallavalitsuse olulisemate tegevuste ja töötulemuste kohta juunist kuni augustini.