« Tagasi

Vallavalitsus kuulutab välja hanke remonttööde teostaja leidmiseks

Pakkumiskutse „Valga Vallavalitsuse (Puiestee 8, Valga linn, Valga vald) viie kabineti remonttööd"

I korruse kabinet 1 (16 m2)

1. Lae ja seinte ettevalmistus (seinte, lae puhastus, pahteldamine ja kruntimine) värvitava seinakatte materjali koht parandused ja värvimine vähemalt 2 korda. Uks värvida ja vahetada lukusüsteem.

2. Elektritööd

2.1 lüliti, pistikute ja valgusti vahetus;

2.2 juhtmestiku süvistamine.

3. Vana põrand demontaažitööd

3.1 aluspõranda rihtimine OSB plaatidega;

3.2 PVC katte ja puit põrandaliistude paigaldamine.

4. Vertikaalse lamellkardina paigaldamine (kronstein seinale)

I korruse kabinet 2 (11 m2)

1. Lae ja seinte ettevalmistus (seinte, lae puhastus, pahteldamine ja kruntimine) värvitava seinakatte materjali paigaldamine ja värvimine vähemalt 2 korda, uks värvida ja vahetada lukusüsteem.

2. Elektritööd

2.1 lüliti, pistikute ja valgusti vahetus;

2.2 juhtmestiku süvistamine.

3. Vana põrand demontaažitööd

3.1 aluspõranda rihtimine OSB plaatidega;

3.2 PVC katte ja puit põrandaliistude paigaldamine.

4. Vertikaalse lamellkardina paigaldamine (kronstein seinale)

II korruse kabinet 3 (11 m2)

1. Lae ja seinte ettevalmistus (seinte, lae puhastus, pahteldamine ja kruntimine) värvitava seinakatte materjali paigaldamine ja värvimine vähemalt 2 korda. Uks värvida ja vahetada lukusüsteem.

2. Elektritööd

2.1 lüliti, pistikute ja valgusti vahetus;

2.2 juhtmestiku süvistamine.

3. Vana põrand demontaažitööd

3.1 aluspõranda rihtimine OSB plaatidega;

3.2 PVC katte ja puit põrandaliistude paigaldamine.

4. Vertikaalse lamellkardina paigaldamine (kronstein seinale)

II korruse kabinet 4 (11 m2)

1. Lae ja seinte ettevalmistus (seinte, lae puhastus, pahteldamine ja kruntimine) värvitava seinakatte materjali koht parandused ja värvimine vähemalt 2 korda. Uks värvida ja vahetada lukusüsteem.

2. Elektritööd

2.1 lüliti, pistikute ja valgusti vahetus;

2.2 juhtmestiku süvistamine.

3. Vana põrand demontaažitööd

3.1 aluspõranda rihtimine OSB plaatidega;

3.2 PVC katte ja puit põrandaliistude paigaldamine.

4. Vertikaalse lamellkardina paigaldamine (kronstein seinale)

III korruse kabinet 5 (12 m2)

1. Lae ja seinte ettevalmistus (seinte, lae puhastus, pahteldamine ja kruntimine) värvitava seinakatte materjali koht parandused ja värvimine vähemalt 2 korda. Uks värvida ja vahetada lukusüsteem.

2. Elektritööd

2.1 lüliti, pistikute ja valgusti vahetus;

2.2 juhtmestiku süvistamine.

3. Vana põrandakatte eemaldamine

3.1 olemasoleva parketi lihvimine ja lakkimine koos puit põrandaliistude paigaldamisega

4. Lamellkardina eemaldamine remondi ajaks ja tagasi paigaldamine (kronstein seinale)

Ruumide materjalide ja värvilahendused kooskõlastada tööde eest vastutava isikuga ja valladisaineriga.

Objektiga tutvumine on kohustuslik. Prügi utiliseerimine peab olema arvestatud remonttööde hulka. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

Hinnapakkumise maksumuse kalkuleerimisel peab pakkuja arvestama, et maksumus hõlmab kõiki hankelepingu nõuetekohaseks täitmiseks vajalikke töid, teenuseid, tegevusi ja toiminguid k.a neid, mida ei ole pakkumiskutses kirjeldatud, kuid mis on lepingu eesmärki arvestades tavapäraselt vajalikud nõuetekohase tulemuse saavutamiseks.

Eduka hinnapakkumise valikul arvestab hankija ainult hinnakriteeriumit. Edukaks tunnistatakse madalaima hinnaga hinnapakkumine.

Hankija võib pidada pakkujatega läbirääkimisi hinna vähendamise eesmärgil. Hankijal on õigus kõik hinnapakkumised tagasi lükata, kui need ületavad hankija rahalisi võimalusi.

Maksumus peab olema esitatud ruumide lõikes ning kajastata tuleb lõplik hind (koos käibemaksuga).

Pakkumised esitada hiljemalt 29.09.2020 kell 11.00 e-kirja teel aadressile hanked@valga.ee