« Tagasi

Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi Vabaduse 13 kooliümbruse töödeks.

Valga Vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumisi Valga Vabaduse 13 koolihoone ümbruse täiendavate tööde teostamiseks.

Tööde mahtu kuulub:

  • Sillutuskivide ja äärekivide paigaldamine koolimaja Kungla tänava ja Kungla tänavalt koolimaja territooriumile viivavale teele koos parkimistaskute välja ehitamisega. Leitav projekti koosseisust „ Vabaduse 13 teostatavate alade skeem" - teostatav ala A.
  • Sillutuskivide ja äärekivide paigaldamine Vabaduse tänavaga külgnevale teele koos parkimistaskute välja ehitamisega. Leitav projekti koosseisust „ Vabaduse 13 teostatavate alade skeem" - teostatav ala B.
  • Tänavavalgustusmastide (3) ja valgustite paigaldamine joonisel ette nähtud piirkonda. „Vabaduse 13 teostatavate alade skeem" - teostatav ala A.

Tööd tuleb teostada vastavalt ehitusprojektile, mis on leitav lingilt https://bit.ly/3jiYI0W

Hanke mahtu kuuluvad kõik vajalikud tööd, mis on projektis kajastatud ja jäävad töömaa piiridesse.

Tellija jätab endale õiguse tellida töid ainult osaliselt. Pakkumise esitamiseks tuleb täita tabelina esitatud  lisa 1 lingilt https://bit.ly/3jfLNga

Tööde teostamise tähtaeg on 31. august 2020.a. Pakkumised esitada Valga valla e-posti aadressile hanked@valga.ee hiljemalt 31. juuli kl 15.00. Täiendav info Urmas Möldre tel. 5348 7880, e-post urmas.moldre@valga.ee