« Tagasi

Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi Valga Põhikooli ja Tsirguliina Kooli mööbli ostuks

Pakkumiskutse „Valga Põhikooli ja Tsirguliina Kooli mööbli ost"

1. Valga Vallavalitsus ootab hinnapakkumist Valga Põhikooli ja Tsirguliina Kooli mööbli ostuks ja paigalduseks.

Informatsioon rahastamise kohta: Euroopa Regionaalarengu Fonditaotlusvoor "Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse" Meetme „Koolivõrgu korrastamine" Valga Vallavalitsuse projekti "Kaasava hariduse rakendamine Valga valla koolides" nr 2014-2020.1.04.190209  

2. Tööde teostamise tähtaeg: 30.10.2020.

3. Hinnapakkumine sisaldab: mööbli ost, transport, paigaldamine, pakendite utiliseerimine (vajadusel).

Nõuded hinnapakkumuse vormistamisele

4. Hinnapakkumuse palume vormistada asutusele Valga Vallavalitsus

5. Hinnapakkumise maksumuse kalkuleerimisel peab pakkuja arvestama, et maksumus hõlmab kõiki hankelepingu nõuetekohaseks vajalikke töid, teenuseid, tegevusi ja toiminguid k.a neid, mida ei ole alusdokumentides kirjeldatud, kuid mis on lepingu eesmärki arvestades tavapäraselt vajalikud nõuetekohase tulemuse saavutamiseks.

6. Eduka hinnapakkumise valikul arvestab hankija ainult hinnakriteeriumit. Edukaks tunnistatakse madalaima hinnaga hinnapakkumine.

7. Hankija võib pidada pakkujatega läbirääkimisi hinna vähendamise eesmärgil.

8. Hankijal on õigus kõik pakkumused tagasi lükata, kui need ületavad hankija rahalised võimalused.

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 23.09.2020 kl 12:00 e-posti aadressile hanked@valga.ee

Küsimuste või täpsustuste korral võtke palun ühendust ivi.tigane@valga.ee

LISA 1: Maksumusvorm täitmiseks