« Tagasi

Valmis Jaanikese arendamise teine etapp

Foto: Valga Sport

Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest rahastuse saanud Valga vallavalitsuse projekt „Jaanikese moto- ja vabaajakeskuse võistlejate parkla ning parklavalgustuse ja elektriväljavõtte punktide ehitamine" on edukalt lõpule viidud ning Riigi Tugiteenuste Keskus on esitatud lõpparuande heaks kiitnud. Projektitegevuste  tulemusel on Jaanikese moto- ja vabaajakeskuses välja ehitatud võistlejate parkla koos valgustuse ning elektriväljavõtte punktidega. Multifunktsionaalsust lisavad rajatud mänguväljak koos fitness-seadmetega ning territooriumile paigaldatud pargiinventar piknikulaudade-pinkidega. Tänu nendele ehitustöödele on Jaanikese keskus saanud oluliselt parema võimekuse pakkuda oma teenuseid ka karavanidega matkajatele.

Tegevused teostati perioodil 05.10.2022 - 29.01.2023. Projekteeris Klotoid OÜ, parkla koos valgustuse ja elektripunktidega ehitas välja Kivipartner OÜ, mänguväljakud ja pargiinventari projekteeris ja paigaldas Tommy Play OÜ, ehitusjärelevalvet teostas Procula OÜ. Projekti maksumus kokku oli 166 037,40 eurot, sellest toetus 124 528,05 ja Valga valla omafinantseering 41 509,35. Valga vald panustas täiendavalt 6 480 eurot.

Jaanikese motokompleks on Valga Vallavalitsuse poolt soetatud 2019, kompleksi haldab Valga Vallavalitsuse allasutus Valga Sport. Projektitegevustesse oli kaasatud valla ehitus- ja planeerimisteenistus.

Mare Raid
ettevõtlus- ja arenguspetsialist