« Tagasi

Aeg on valmistuda pindalatoetuste taotlemiseks

PRIA tuletab põllumeestele meelde, et alates 2018. aastast saab pindalatoetusi taotleda vaid elektrooniliselt e-PRIA portaali kaudu. Taotlusvoor algab 2. mail, aga olulisi muudatusi toimub juba aprillis.

Pindalatoetuste taotlemiseks on kliendid seni pidanud liikuma kahe portaali vahel – pindalatoetustega seotud teenused asuvad vanas e-PRIAs, kliendiandmed uues e-PRIAs.

Alates 24. aprillist saab aga kõikidele e-PRIA teenustele ligi ühe „värava" kaudu, mis asub PRIA kodulehel (e-PRIA leheküljel). Samuti saab edaspidi mõlema portaali teenuste kasutamiseks volitusi anda keskselt ühest kohast uues e-PRIAs.

Palume kõigil, kes soovivad, et nende esindajad saaksid kasutada vana e-PRIA teenuseid ka pärast 24.aprilli, anda uuesti volitused uues portaalis vana e-PRIA teenuste kasutamiseks!

Alates 24. aprillist kaotavad vanas e-PRIAs antud esindusõigused kehtivuse ja ilma uue volituseta ei saa esindajad enam vana e-PRIA teenustes toiminguid teha. Kliendid saavad juba praegu uue e-PRIA teenuses „Esindusõigused ja volitused" anda ettevalmistavalt volitusi ka vana e-PRIA teenuste kasutamiseks. Need uued volitused hakkavad kehtima alates 24. aprillist.

Volitusi ei pea uuesti andma inimesele, kellele on juba varem uues e-PRIAs täielikud volitused antud või kelle esindusõigus tuleneb äriregistrist.

Juhendid volituste uuesti andmiseks on PRIA kodulehel (www.pria.ee à e-PRIA à Juhendid). Abi saab küsida ka registrite osakonna infotelefonil 731 2311 ja PRIA maakondlikest teenindusbüroodest (E-N kell 09.00-16.00)


Tuletame meelde, et e-PRIA teenuste kasutamiseks on vaja kehtivate sertifikaatidega ID-kaarti koos PIN-koodidega või Mobiil-IDd – palume aegsasti kontrollida, et emb-kumb vahend on toetust taotlema asudes töökorras.

Info ja juhised 2018.a pindala- ja keskkonnatoetuste kohta avaldame PRIA kodulehel.