« Tagasi

Esmaspäeval, 28. märtsil kehtestas Valga vald massipiirangu avalikult kasutavatele kohalikele teedele.

Arvestades avalikult kasutatavate kohalike teede seisundi halvenemist kevadperioodil (lume sulamise tõttu), kehtestatakse teede kahjustamise vältimiseks liikluspiirang mootorsõidukitele, mille kogukaal on üle 7 tonni.

Valga Vallavalitsus on andnud korralduse:
• Kehtestada teede kahjustamise vältimiseks Valga valla kohalikel teedel koormuspiirang 7 tonni.
• Koormuspiirang ei kehti operatiivsõidukitele, ühistranspordivahenditele ja korraldatud jäätmevedu korraldavatele sõidukitele.
• Koormuspiirang kehtib 30. aprillini 2022 või kuni käesoleva korralduse kehtetuks tunnistamiseni.
• Mootorsõidukid, mis on raskemad kui 7 tonni võivad liigelda Valga valla kohalikel teedel Valga Vallavalitsuse poolt väljastatud eriloa alusel.
 
Lisainfo: liiklus- ja teedespetsialist Toomas Klein, tel 502 1670 , e-post toomas.klein@valga.ee