« Tagasi

Haljastusjäätmete põletamisest Valga Vallas

Tänavune sügis on olnud ilus ning kostitanud meid soojade ja kuivade ilmadega. Loodus on värviline ning lehed katavad kuldse vaibana maad. Mida aga tehakse kokku riisutud lehtedega? Parimal juhul need kompostitakse oma kinnistu piires, halvemal juhul põletatakse.

Tuletame meelde, et vastavalt Valga valla jäätmehoolduseeskirjale tuleks okste ja lehtede põletamisele eelistada kompostimist. Juhul, kui kompostimise võimalused puuduvad, on lubatud okste ja lehtede põletamine jäätmevaldaja kinnistul tuulevaikse ilmaga naabreid mittehäirival viisil. Sealjuures on lubatud vaid jäätmevaldaja enda tegevuse käigus tekkinud aia- ja haljastusjäätmete (oksad ja lehed), immutamata ja värvimata puidu ning kiletamata paberi ja kartongi põletamine.

Enamasti ei sega naabreid kuivade okste ja lehtede põletamine, kuid märja materjali põletamisel tekkivad tossupilved on oluline probleem, sellega häiritakse kaaskodanikke ning sellisel juhul on tegemist keelatud tegevusega. Viimasel ajal on sagenenud kaebused (eelkõige Valga linnas), mille kohaselt põletatakse lähikonnas lehti ning häiritakse sellega teiste elanike igapäevatoimetusi.

On arusaadav, et aiaomanikud on teinud lõket aastakümneid ja teevad seda ka edasi. Oluline on aga, et seda tehakse naabreid mittehäirival viisil (nt: leppida kokku vastav aeg), järgides tuleohutusnõudeid ning lõke peab olema järelevalve all.

On oluline meeles pidada:

  • Lõkkekoht tehakse selleks ette valmistatud, mittepõlevale alusele või kuivanud taimestikust puhastatud mittesüttivale pinnasele.
  • Lõkkekoht peab paiknema maa-alal, mis asub ohutul kaugusel hoonest, põlevmaterjali lahtisest hoiukohast ning millel tule tegemisega ei kaasne tuleohtu metsale ja muule taimestikule ning turbapinnasele.
  • Allameetrise läbimõõduga tule tegemisel peab paiknema lõkkekoht vähemalt 8 meetri kaugusel mistahes hoonest või põlevmaterjalide lahtisest hoiukohast. Tuleohtlikul ajal nimetatud läbimõõduga tule tegemisel paiknegu lõkkekoht vähemalt 10 meetri kaugusel metsast, kui ohutus ei ole tagatud muul viisil.
  • Ülemeetrise läbimõõduga tule ja avaliku lõkke tegemisel paiknegu lõkkekoht vähemalt 15 meetri kaugusel mistahes hoonest või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast. Tuleohtlikul ajal nimetatud läbimõõduga tule tegemisel paiknegu lõkkekoht vähemalt 20 meetri kaugusel metsast, kui ohutus ei ole tagatud muul viisil.
  • Lõkkekohas peab olema vähemalt üks tulekustutusvahend. Sõltuvalt  tule suurusest võetakse vajadusel kasutusele täiendavaid vahendeid tagamaks tule kustutamine ja selle leviku piiramine täies ulatuses.
  • Pärast lõkke põletamist tuleb põlemisjäägid hoolikalt kustutada veega üle valades või mulla/liivaga kattes.

Aia- ja haljastusjäätmeid on võimalik tasu eest ära anda ka Valga jäätmejaamas (aadress Võru tn 109c) hinnaga 60 eur/tonn. Jäätmejaam on avatud E-T 09:00-18:00; K-R 09:00-17:00; L 09:00-15:00.