« Tagasi

Hargla Kooli direktoriks valiti Helen Puusalu

Esmaspäevast, 13. detsembrist on Hargla Kooli direktor Helen Puusalu. Koolijuhi ametisse asunud Puusalu on töötanud mõned aastad samas koolis õpetajana, andes matemaatika, füüsika ja inimeseõpetuse ainetunde.
 
Vastsel koolidirektoril on taskus põhikooli mitme aine õpetaja magistrikraad Tartu Ülikoolist, lisaks on tööd asutuse juhtimisel toetamas Maaülikoolist saadud majandusarvestuse ja finatsjuhtimise teadmised. Puusalu peab plussiks ka seda, et kool on juba enne direktoriametisse kinnitamist omaks saanud ning kolleegidega hea koostöö välja kujunenud. „Olles olnud Hargla Kooli õpetaja, olen kursis kooli tegevustega. Olin eelmisel õppeaastal ka arengukava koostamise meeskonnas ja see andis veelgi avarama vaate kooli tulevikule. Arengukavasse said sisse meie kõigi ühised mõtted, see on meie suunanäitaja, ja tingimata soovin järgida kirja pandud visiooni - Hargla Kool on ettevõtlik ja tervist edendav, kodukandi kultuuri, ajalugu ning traditsioone säilitav ja edendav kogukonnakool," avas Helen Puusalu veidi oma juhtimispõhimõtteid.
 
Hargla Kool pälvis Ettevõtliku Kooli standardi hõbetaseme tunnustuse ning juhtkond soovib jätkata kooli arendamist vastavalt ettevõtliku õppe standardile. „Sealjuures on oluline märgata õpilaste individuaalsust, mitmekesistada õpet ning pakkuda turvalist keskkonda". Puusalu lisas, et loomulikult jätkub koostöö erinevate huvigruppidega - noortekeskus, kultuurimaja, teiste koolide ja lasteaedadega - ning edendada kooli mitmekülgselt. "Uuel ametikohal saan edukalt rakendada finantsjuhtimise kui ka põhikooli mitme aine õpetaja magistriõppel omandatud teadmisi," leiab Helen Puusalu.
 
Valga Vallavalitsus soovib edu uues ametis!