« Tagasi

Kogukonnapsühholoogid jätkavad tööd!

Oleme kaks aastat elanud koroonakriisis, kogenud pingeid, stressi, sattunud väiksematesse või suurematesse konfliktidesse. Kui mõned  meist talusid seniseid igapäevaelu piiranguid stoilise rahuga, siis 24. veebruaril alanud sõda Ukrainas mõjutab ka kõige tugevama närvikavaga inimesi. Valgalased ei olnud koroonakriisi ajal ilma psühholoogilise abita. Psühholoog võttis ja võtab tänagi vastu Valga Haiglas. Töötukassa võimaldab nõustaja valikut üle terve Eesti (tahad, kohtu temaga Valgas, mine Tartusse, Tallinna...). Lastele annavad abi koolipsühholoogid ja rehabilitatsioonimeeskondade psühholoogid. Võimalik on abi saada erafirmades tegutsevatelt spetsialistidelt.

Sotsiaalministeeriumi poolt möödunud aastal koostöös Valga vallavalitsusega algatatud kogukonnapsühholoogide projekt võimaldab aga kiiremini spetsialisti juurde jõuda. 2021. a. novembris-detsembris andsid kaks spetsialisti psühholoogilist abi 24 Valga valla elanikule.

Psühholoogilist abi osutatakse üldistatult asju kirjeldades kahes peamises vormis: nõustamisena ja psühhoteraapiana. Nõustamisega toetatakse inimese toimetulekut tema elukeskkonnas, keerukates elusituatsioonides ja suhetes. Nõustamisse püütakse  kaasata kõik probleemiga seotud inimesed, pereprobleemide puhul näiteks nii täiskasvanud kui ka lapsed. Psühhoteraapia püüab esile kutsuda muutusi inimese isiksuses, tema mõtetes, tunnetes ja käitumises ning sel moel parandada tema vaimset ja füüsilist tervist ja lõpptulemusena ka sotsiaalset toimetulekut.

Kogukonnapsühholoogid tegelevad eelkõige nõustamisega, käsitledes laia küsimuste ringi. Olgu mureks keskendumisraskused, unetus, madal enesehinnang, raskused enesekehtestamisel või elumuutustega kohanemisel (elukohavahetus, töökaotus, parandamatu haigus, pereliikme surm), suhteprobleemid, laste käitumis- või identiteediprobleemid, väärkohtlemine… See on ainult osa muredest, millega tasub kogukonnapsühholoogi poole pöörduda.

2022. a jätkub valla ja Sotsiaalministeeriumi koostöö: lepingud psühholoogilise abi andmiseks 2022. a. detsembri lõpuni on sõlmitud kahe spetsialistiga: MTÜ Eneseareng psühholoogi Nadežda Selivjorstovaga ja OÜ Hingamisruum psühholoogi Kaidi Kübaraga. Nõustamist viiakse peamiselt läbi eesti ja vene keeles, kuid erandjuhtumitel ka inglise keeles ja see on kõigile Valga valla elanikele tasuta. Teenusele mineku aja lepib igaüks ise kokku. Kõik see, millest Te nõustajaga räägite, jääb vestluses osalenud inimeste vahele. Spetsialist, kellele Teie olete rääkinud oma probleemidest, ei tohi talle usaldatud informatsiooni Teie nõusolekuta avaldada kolmandatele isikutele.

Psühholoogide kontaktandmed on:

Oma muresid, kartusi, raskusi võõra inimesega jagada pole lihtne. Takistab umbusk, et kuidas saab jutuajamine võõraga midagi muuta või kartus, et mind sunnitakse tegema asju, mida ma teha ei taha. Ärge kartke, ärge jääge oma muredega üksi. Rääkige neist spetsialistiga – kogukonnapsühholoogiga.

Jüri Kõre

Valga Vallavalitsuse sotsiaaltöö teenistuse juhataja

Sirje Puusepp

Valga Vallavalitsuse sotsiaaltöö teenistuse juhtivspetsialist