« Tagasi

Kohtumisel arutati ühiste projektide käekäiku

Esmaspäeval, 2. augustil Valkas toimunud järjekordsel Valga ja Valka omavalitsusjuhtide kohtumisel olid peamiste teemadena laual reedel toimuva kaksiklinna keskuse avamise üksikasjad ja muud koostööd puudutavaid teemad. Vahetati infot ka COVID-19 viiruse levikust tingitud värskete piirangute kohta.

Valka kihelkonnaduuma esimees Vents Armands Krauklis palus selgitada uusi piiranguid Eestis, kuna  Valka inimesteni jõuab palju vastuolulist teavet. Asevallavanem Meeli Tuubel selgitas täpsemalt nii kehtivaid kui ka alates 9. augustist kehtima hakkavaid piiranguid Eestis.

Valga-Valka kaksiklinna keskuse avatseremoonia toimub reedel, 6. augustil algusega kell 13.00. Täpsustati veel viimaseid  avamissündmusega seotud detaile. Üritust kajastavad ka Eesti ja Läti meediaväljaanded.

Arutati ka võimalust luua Valga-Valka ühiskoordinaatori ametikoht ja jõuti ühisele arusaamale, et see saaks võimalikuks järgmisel eelarveaastal. Vallavanem Monika Rogenbaum lisas, et selle vajadusega saab arvestada tuleva aasta eelarveprojekti koostamisel.

Päevakorras oli ka väike ülevaade käimasolevast Pedeli järvede korrastamise projektist, millega seoses andis Krauklis teada, et ehitushinnad Lätis on tõusnud ja sel võib olla projektile negatiivne mõju. „Eksperdid väidavad, et hinnatõus tööstuses on 30–40%, kuid tegelikult on eeldatavad kulud peaaegu kahekordistunud," märkis ta. Anni Teetsmann, kes Valga valla poolt tegeleb sama projektiga tõdes, et meil on olukord üsna sarnane. „Saime esimese kuluprognoosi Pedeli järve puhastamiseks. Peame alustama läbirääkimisi, sest suure tõenäosusega ei saa me puhastada kahte järve nagu plaanisime vaid ainult esimest". Lepiti kokku, et see teema tuleb kaasata järgmisesse ühisesse Valga - Valka kohtumisse.

Järgmine Valga-Valka koosolek toimub 6. septembril Valga vallavalitsuse korraldamisel.