« Tagasi

Kokkuvõte vallavalitsuse olulisematest tulemustest ja tegevustest veebruar 2018

Välisprojektide ja arenguteenistus

 1. EASile Lüllemäe põhikooli võimla rahastustaotluse koostamine, esitamistähtaeg 01.03.2018.
 2. Projekti Green Realway trasside kooskõlastamine maaomanikega, Valga raudteejaamas ehitustööd lõpusirgel.
 3. 2018. aasta projektide rahavoogude koostamine.
 4. Taotlesime rahastust projektile "Tõlliste piirkonna elanikele uute sportlike vaba aja veetmise võimaluste loomine ja mitmekesistamine"
 5. Valdade ja Valga linna arengukavadest ülevaate koostamine, arengusoovide koondamine ühtsesse tabelisse.
 6. Huvi on tuntud päikesepatareidel töötava elektrijaama ehitamiseks Valga Transpordi tänava tööstuspargi taga olevale tühermaale.

 

Ehitus- ja planeerimisteenistus

 1. Jätkub Valga linna üldplaneeringu koostamine. Seletuskiri vajab veel täiendamist energiasäästu ja kliimamuutuste peatükkide osas. Plaanis on planeeringut tutvustada laiemale avalikusele käesoleva aasta aprillis-mais.
 2. Jätkuvad Valga vanalinna keskväljaku ehitustööd. Valminud on Sepa ja Raja tänava äärsetele elamutele uued kuurid. Lähiajal alustatakse vanade kuuride lammutamisega. Valdavalt on tööd graafikus, kuid viimasel ajal on pinnasetöid takistanud külmad ilmad. Trassid on suures osas rajatud. Aprillis-mais teostatakse valdav osa katendi paigaldamisest.
 3. Esitatud taotlus Kredexile Valga J. Kuperjanovi tn 12 hoone renoveerimistoetuse saamiseks. Täiendavalt on küsitud tasuvusanalüüsi, et toetuse taotlus rahuldada.
 4. Jätkuvad lasteaed Walko projekteerimistööd. Esitatud on eelprojekt. Põhiprojekt valmib märtsikuu jooksul. Esitatud on taotlus päikesealajaama rajamiseks. Seejärel tehakse projekti ekspertiis ja kuulutatakse välja riigihange ehitaja leidmiseks.
 5. Jätkuvad Valga Priimetsa kooli ja staadionihoone projekteerimistööd. Valminud on ala detailplaneering.
 6. Jätkuvad Valga-Valka ühise linnaruumi projekteerimistööd. Ehitusprojekt valmib märtsikuu jooksul. Peale seda viiakse läbi projekti ekspertiis ja kuulutatakse välja ehitushange. Vastavalt lepingu tingimustele ehitust teostavad lätlased ja hanke kuulutavad välja lätlased.
 7. Jätkuvad Lüllemäe külakeskuse ehitustööd. Objekt peaks valmima märtsi lõpuks.
 8. Jätkuvad Valga põhikooli projekteerimistööd. Valminud on eelprojekt. Esitatud on taotlus päikesealajaama rajamiseks. Põhiprojekt valmib märtsikuu jooksul.
 9. Valga valla jäätmehoolduseeskirja eelnõu koostamine.
 10. Valga valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja eelnõu koostamine.
 11. Valga valla pakendikonteinerite võrgustiku ülevaatamine/kaardistamine.
 12. Ühinenud valdade pooleli olnud maareformi toimingutega jätkamine.
 13. Valla kinnistutele elektrilevi kasuks isiklikuasutusõiguse seadmine.
 14. Maamaksu esitamine ja sellega tulenevate küsimustega tegelemine.
 15. Valga raudteejaama suure saali renoveerimise koordineerimine.

 

Kommunikatsiooniteenistus

 1. Aidatud kaasa vallavolikogu esimehe ja vallavanema vabariigi aastapäeva kontsert-aktuse toimumisele. Esindatud olid meediakanalid Lõunaeestlane, Lõuna-Eesti Postimees. Lisaks kajastab järgmises paberväljaandes vastuvõttu ka LõunaLeht.
 2. Peamiseks prioriteediks jätkuvalt koduleht. Uus aadress valga.ee.
 3. Kodulehele juurde loodud eraldi alalõik „Teeninduskeskused".
 4. Loodud valla uus Facebooki leht, kuna endist Valga linna fb lehe administreerimisõigusi ei oldud nõus üle andma põhjendusega, et seda soovitakse kodanikualgatuslikult kogukonnapõhiselt edasi toimetada.
 5. Kodulehel toimus ajavahemikus 06. – 18.02.2018 rahvahääletus, mil Valga valla elanikud said hääletada nelja sümboolika vahel. Tulemusega 41% osutus rahva lemmikuks variant nr 4, teisele kohale jäi 24% variant nr 1, kolmandaks valiti 20% variant nr 3 ja neljandaks jäi 15% variant nr 2. Sümboolikakomisjon otsustas Riigikantseleisse arvamuse küsimuseks saata variandi nr 4 ja 1.
 6. Ajakirjandus on enim huvi tundnud valla prügimajanduse, vabariigi aastapäeva tähistamise, tunnustamise, maamaksu, lasteaia Buratino veeavarii, lemmikloomade matmispaikade, vallavalitsuse autopargi, EV 100 sündmuste, lätlaste töötamise ja elamise vastu Eestis ning Valgas jm teemade vastu.
 7. Raadios RUUT FM on Valgalase pooltunnis käsitletud teemadeks: maamaks, jäätmekäitlus, 24. veebruari perepäev ning kuulajaid on hoiatatud heitlike ilmaolude tõttu tekkinud jääpurikate ja libeduse eest.
 8. IT-osas suurimaid probleeme pole. Kõik uued töötajad on arvutipargiga operatiivselt varustatud.

 

Haridus- ja kultuuriteenistus

 1. 4. veebruaril toimus vallavanema Margus Lepiku vastuvõtt augustis, septembris, oktoobris ja novembris 2017 sündinud pisikestele valgalastele ja nende vanematele. Valga linna vapiga kaunistatud nimelised lusikad kingiti 12 poisile ja 18 tüdrukule.
 2. 6. veebruaril kohtusid Valga ANK juhataja Maarja Mägi ja spordi- ja noorsootöö spetsialist Karl Kirt Eesti Noorsootöö Keskuse peaeksperdi Einike Mölderiga, et arutada huvitegevuse ja huvihariduse kava ning Valgamaa 2. koostöögrupi tegevusi.
 3. 9. veebruaril tutvusid Valga Sport juhataja Meelis Kattai, spordikoordinaator Kalev Luts ja spordi- ja noorsootöö spetsialist Karl Kirt Tõrva gümnaasiumi pargi suusaradade ja nende hooldamisega.
 4. 12. veebruaril toimus Valgamaa spordiliidu teabepäev spordiklubide esindajatele ja sporditöötajatele.
 5. 13. veebruaril toimus vallavanem Margus Lepiku tänuüritus Valga valla eakatele juubilaridele, kelle 70., 75., 80., 85., 90., 95. sünnipäev oli jaanuaris, veebruaris või märtsis 2018. Kutsutuid oli 145.
 6. 15.02 toimus Valga valla koolide ja lasteaedade juhtide nõupidamine. Arutlusel oli uue valla töökorraldus. Muude teemade hulgas ka kommunikatsiooni korraldamine allasutuste ja ajakirjandusega, haridusmessi toimumine, järelevalvetest, nõuetest õppeasutuste veebilehtedele.
 7. 19.02 toimus haridus- ja teadusministeeriumis OECD pilootuuringu „Õpetajate pedagoogilised teadmised" tulemuste tutvustamine.
 8. 21.02 toimus korraline Valga valla laste ja noorte heaoluvõrgustiku kohtumine.
 9. Eesti 100 juubeli kontsert-aktused valla õppeasutustes (osaletus kõigis, kuhu oli saadetud osalemiseks kutse):

20.02 – Valga kaugõppegümnaasiumis.

23.02 – Valga põhikoolis, Valga Priimetsa koolis, Tsirguliina keskkoolis, Lüllemäe põhikoolis, Hargla koolis, Õru lasteaed-algkoolis.

 1. Valmistati ette ja korraldati 22. veebruaril toimunud Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud Valga vallavolikogu esimehe ja Valga vallavanema vastuvõtuüritus Valga kultuuri- ja huvialakeskuses. Toimus Valga linna auhinna „Valga aastaring" üleandmine viiele auhinna saajale, maakonna teenete ja vapimärgi üleandmine.
 2. Koostati koostöös Valga valla allasutuste ja kodanike ühendustega 2018. aasta märtsikuu Valga linna sündmuste kalenderplaan, see on avaldatud Valga linna kodulehel.
 3. Kuni 25. veebruarini näidati Valga kinos Säde 18-l päeval 10 filmi, 51 seanssi, külastajaid 2117.
 4. 26. veebruaril kohtus kultuuriminister Indrek Saar Lüllemäel spordivaldkonna esindajate ja sporditöötajatega. Osalesid Valga Sport juhataja Meelis Kattai, Valga Sport spordikoordinaator Kalev Luts ja spordi- ja noorsootöö spetsialist Karl Kirt.
 5. 26. veebruaril kohtus kultuuriminister Indrek Saar Valga muuseumis Valga valla kultuuritöötajatega.
 6. Veebruaris külastasid Valgat alljärgnevad teatrid ja kontsertorganisatsioonid: Teater Tuuleveski etendus lastele "Külmataat", 210 külastajat; Viljandi Laste- ja Noorteteater "Reky" etendus "Merineitsi", 209 külastajat; Vene teatri etendus "Mehi palju ei ole", 143 külastajat; Rakvere teatri etendus "See kõik on tema", 68 külastajat; ansambli Trad.Attack! kontsert, 260 külastajat.
 7. Teaduskooli poolt korraldatud olümpiaadid:

3.02 – bioloogiaolümpiaad
7.02 – matemaatikaolümpiaad
10.02 – ajaloo-olümpiaad
17.02 – muusikaolümpiaad

Lisainformatsioon kultuuri- ja spordisündmuste kohta:

Mittetulundusühing Kungla poolt esietendus 6. veebruaril Valga kultuuri- ja huvialakeskuses muusikal „Herakles", külastajaid 320.

Tantsurühm Elujõud tähistas 15. veebruaril tantsurühma 15. tegevusaastat kontserdiga, külastajaid 65.

Mittetulundusühing Valga Rockiklubi korraldas 23. veebruaril kell 20 Valga rockiklubis ansamblite Intact (Groove Metal, Eesti); Methane (Southern/Groove Metal, Rootsi); Stone Soul (Southern Rock/Metal, Soome) kontserdi, külastajaid 62.

Toimunud üritused:

3. – 4. veebruar – Rahvuslik koertenäitus „Happy Dog" spordihallis
5. veebruar – Eesti Meistriliiga kohtumine – Valga/Valka Maks ja Moorits vs Pärnu Sadam
11. veebruar – Valga rahvamatka IV etapp
14. veebruaril – Linnaorienteerumismäng „Sõprade Sõbrad 2018"
17. veebruar – X Valga Lahtised Meistrivõistlused maadluses
20. veebruar – Läti korvpalli meistriliiga kohtumine – Valga/Valka Maks ja Moorits vs Riia VEF

 

Kantselei

 1. Rahvastikuregistri andmetel oli Valga vallas 01.02.2018 seisuga 16 635 elanikku, neist mehi 8082 ja naisi 8553.
 2. Valga vald veebruaris toimunud sündmuste järgi seisuga 28.02.2018:
 • oma elukoha registreeris 35 inimest, kellest 18 saabusid välisriigist.
 • Valga vallast lahkus 28 inimest, neist 8 välisriiki.
 • Selle aasta veebruaris sündis Valga valda 8 uut ilmakodanikku (3 poissi ja 5 tüdrukut), nendest 7 lapse sünd registreeriti Valga Vallavalitsuses.
 • Surmakandeid  koostati 19, suri 12 naist ja 7 meest, nendest 17 olid Valga valla elanikud.
 • Registreeriti 5 abielu ja abielulahutusi ei olnud.
 1. Rahvastikuregistrisse sisestati 9 kohtuotsust (neist 5 eestkoste määramise otsust,  2 hooldusõiguse muutmist,  1 isaduse tuvastamise ja 1 abielulahutuse kohta).
 2. Rahvastikuregistrisse sisestati kokku  11 välisriigis välja antud dokumenti (6  sünnitunnistust, 4 abielutunnistust ja 1 surmatunnistus).
 3. 28-le isikule moodustati isikukood, neist 24 olid Euroopa Liidu kodanikud.
 4. Seisuga 01.03.2018 on Valga vallas 16 633 elanikku.
 5. Elukoha, sünni ja surma registreerimise võimalus on olemas igas teeninduskeskuses. Karula ja Taheva teeninduskeskuse sekretär võtab dokumente vastu ning edastab digitaalselt Õru või Tõlliste sekretärile kande tegemiseks.

 

Vallahooldusteenistus

 1. Linna ja valla heakorra valdkonnas, heakorraspetsialistide haldusalas:
  1. Perioodil 25. jaanuar – 1. märts on teostatud lume ja libedusetõrjet Valga linna kõnni- ja kergliiklusteedel kahe sahatraktori-liivapuisturiga kaheksal päeval, kõnniteede ja kergliiklusteede harjamist teostati harjatraktoriga kokku kaheksal päeval.
  2. Töötute aktiviseerimiskeskusest on kaugõppegümnaasiumile transporditud 40 m3 lõhutud küttepuid.
  3. Tartu mnt Jaanikese ristmikul kergliiklustee ääres ning Pedeli rekreatsiooniala võsa likvideerimisel utiliseeriti võsa ja oksi (oksapurustajaga ca 10 m3).
  4. Olmejäätmeid kogutud ja transporditud jäätmejaama Valga linna käsiprügikastidest, samuti Tõlliste, Karula ja Õru piirkonna bussipeatuste käsiprügikastidest kokku ligi 5,6 tonni.
 2. Tegevused haljastuse valdkonnas, aedniku haldusalas
 1. Kõrghaljastuse seire. Konsultatsioonid spetsialistidega ja hinnapäringud tänavaäärsete puude hooldamiseks.
 2. Puuhooldustööde alased konsultatsioonid allasutustele ja linnakodanikele, raielubade väljastamine. Seisuga 28. veebruar 2018 on linnakodanikele väljastatud 7 raieluba.
 3. Puuhooldustööd. Pedeli puhkealal 2017. aasta sügistormis ohtlikuks muutunud ja pooleldi murdunud remmelgate ja pensilvaania saarte raie. Töid teostasid Urissaare Rantšo OÜ arboristid.
 4. Kavandatakse Valga valla piirkonnas oma jõududega puuhooldustöid, aga valmistatakse ette ka hanget tänavavalgustusliinide läheduses Tõllistes, Soorus, Lüllemäel ja Harglas liinidesse kasvanud puude kärpimiseks.
 5. Tellitud Kanepi Aiandi lillevaliku ja pakkumuse baasil suvelilled, täiendavalt 26 Jiflor postiamplit ja istutusnõude komplekti, samuti lillede ettekasvatus paigaldamiseks väljaspool linna piirkondadesse.
 6. Linna jõuludeks paigaldatud valguskujunduse demontaaž algas 26. veebruaril, ning demonteeritakse 2. märtsiks.

 

 1. Teede ja tänavate ja liikluskorralduse valdkonnas
 1. Aastaringse tänavahoolduse lepingupartner OÜ Roadwest teostas Valga linnas põhiliselt  libedustõrjetöid etteantud hooldetsükli aja raames rahuldavalt.
 2. Libedusetõrjet teostati lisaks 4. ja 3. seisunditasemega tänavatele ka 2. seisunditasemega tänavail, tõusudel ja ristmikel traktori karestiga ning soola-graniidisõelmete seguga.
 3. Talvisel asfaldiaukude lappimisel on 28. veebruariks kulutatud külmasfaldisegu ligi 16,4 tonni ehk kokku ca 164 m2 löökaugupinda.
 4. Valga linnas teostati lume äravedu 02.02. ja 15.02 kokku 310 m3 lund kiriku parklast ja Vabaduse tänavalt.
 5. Tõlliste piirkonnas toimus lumetõrje kolmel päeval – 18., 22. ja 28. veebruaril, Taheva piirkonnas kolmel päeval – 18., 22. ja 23. veebruaril, Õru piirkonnas kahel päeval 18. ja 23. veebruaril ning Karula piirkonnas kahel päeval.

 

Munitsipaalvara teenistus

 1. Sõlmitud üürileping FIE Helle Murumäega ruumile Kesk tn 6, Laatre alevik hambaraviteenuse osutamiseks. Üürileping sõlmitud tähtajatuna.
 2. Sõlmitud üürileping FIE Lembe Rauaga ruumidele Kesk tn 6 Laatre alevik ja Nooruse tn 1, Tsirguliina alevik apteegiteenuse läbiviimiseks. Üürileping sõlmitud tähtajatuna.
 3. Sõlmitud üürileping MTÜga Exit The Hauntes hoone Uus tn 14 kasutamiseks. Hoones ehitatakse välja põgenemistoad. Üürileping sõlmitud tähtajatuna.
 4. Esitatud notar Katri Kutsarile ja notar Kersti Kullale pärimismenetluse algatamiseks kolme isiku pärandvara pärimiseks.
 5. Alustatud menetlust Taheva vallas asuva Kalliküla biotiigi munitsipaalomandisse taotlemiseks.
 6. Avalikul enampakkumisel antud üürile Aia tn 19 Valga saunas juuksuri ruumid FIE Jelena Kikulisele. Üürilepingu tähtaeg on 5 aastat.
 7. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise avalduste menetlemine – laekunud 64 avaldust, vastu võetud 208 korraldust.
 8. Vallale kuuluvate eluruumide osas kinnitatud ja korraldatud 68 üüriarve väljastamine.

 

Sotsiaaltöö teenistus

2018. aasta jaanuarist on jõustunud mitmeid muudatusi toimetulekutoetuse maksmises.

 • toimetulektoetust saab taotleda senise kuni 20. kuupäeva asemel kuu lõpuni. Toetus määratakse viie tööpäeva jooksul ja makstakse välja kolme tööpäeva jooksul.
 • soodustatakse toimetulekutoetusest elatuvate isikute tööleminekut ning kahel esimesel töötamise kuul ei võeta töötasu sissetulekutena arvesse ning neljal järgneval kuul ei loeta 50% töötasust sissetulekute hulka;
 • toimetulekupiir tõusis seniselt 130 eurolt 140 euroni kuus, alaealistel 1,2 kordseks ehk seniselt 130 eurolt 168 euroni kuus. Vajaduspõhine peretoetus kaob ära, toetusi makstakse kuni määratud perioodi lõpuni märtsis;
 • ühekordselt võib toimetulekutoetuse määramisel arvesse võtta mitteregulaarseid eluasemekulusid, mis on vajalikud turvalisuse ja elementaarse elamisväärsuse tagamiseks;
 • laiendatud on kohaliku omavalitsuse kaalutlusõigust toetuse määramisel ja sissetulekute arvesse võtmisel.

Jaanuaris määratud sotsiaaltoetused ja rahastatud sotsiaalteenused:

 • Toimetulekutoetust maksti 273 perele summas 58 238 eurot ja vajaduspõhist peretoetust 126 perele 9180 eurot.
 • Hooldusvajadusega puuetega inimestele maksti hooldajatoetusi 175 juhul 3117 euro eest, millele lisandus sotsiaalmaks riigile 26 hooldaja eest 4033 eurot. Puudega inimese toetusi määrati 302 isikule summas 3608 eurot.
 • Sissetulekust mittesõltuvaid toetusi (sünni-, ranitsa-, kolme- ja enamalapselise pere koolitoetus, matusetoetus) maksti 44 isikule summas 7710 eurot ja vähese sissetulekuga inimestele määrati vallaeelarvest täiendavaid sotsiaaltoetusi 75 juhul 2322 euro eest.
 • Sotsiaalteenuseid finantseeriti 89 korral summas 33 542 eurot (päevane ja ööpäevaringne üldhooldusteenus, asenduskodu, turvakodu, sotsiaaltransport.

Jaanuaris toimunud vallavalitsuse sotsiaalkomisjonis otsustati ühele lastega perele anda üürile sotsiaalelamispind, kümnele taotlejale pikendati sotsiaaleluruumi üürlepingut ja ühe isiku taotlus otsustati jätta täpsustavate andmete kogumise eesmärgil järgmise kuu komisjoni.

Ettevalmistusi tehakse Päästeameti küttekollete parandamise projekti elluviimiseks, mille raames antakse Valga vallale 24 400 eurot kaheks aastaks ja Valga vald lisab 10 000 eurot. Suure tuleohtlikkuse riskiga kodud valib välja Päästeamet koos omavalitsusega.

Endiselt on palju tööd seoses ühinevate valdade sotsiaaltöö administratiivse rakendamisega, millele kaasuvad perioodiliste toetuste (hooldajatoetuste, puudega inimese toetused) ümber tõstmine uude haldusüksusse STARis, mida tuleb käsitsi teha.

Teenistusse on nimetatud kaks uut ametnikku – Kätlyn Podiradt lastekaitsespetsialistiks ja Anne Kalme eestkostespetsialistiks. Ruumipuuduse tõttu on nende töökohad paigutatud olemasolevatesse kabinettidesse.