« Tagasi

Kuulutatakse välja hange Valga valda tutvustavate videoklippide loomiseks

Lugupeetud pakkuja,

Valga Vallavalitsus kutsub Teid esitama pakkumust Valga valda tutvustava videoklippide väljatöötamiseks ja tootmiseks.

Eesmärk

Eesmärk on leida koostööpartner, kes loob koostöös tellijaga videote lõpliku kontseptsiooni ning toodab videod. Videod peavad jutustama loo Valga vallast, selle inimestest, üritustest ja elukeskkonnast. Videod peaks kandma sõnumit, et Valga vallas on toredad ja tegusad kogukonnad ning siin on hea elada. Videoid kasutatakse sotsiaalmeedias, kodulehtedel, erinevatel üritustel ja külalistele valla tutvustamisel. Oodatavaks tulemuseks on kvaliteetne videomaterjal, mis on sotsiaalmeedias ja veebis kergesti jagatav, atraktiivne ja kannab kirjeldatud sõnumit. 

Töö kirjeldus

Soovime tellida Valga valda ja kogukondi tutvustavaid videoklippe. Ühte kokkuvõtvat kogu valda tutvustavat video lugu (2,5-3 min) ja viit Valga valla piirkondi (Valga, Õru, Tõlliste, Taheva , Karula) tutvustavat lühikest lugu (umbes 1,5-2 min). Kokkuvõttev video hõlmaks kogu valda ja iga piirkonna lugu toimiks ka iseseisvalt.

Videos ei ole sõnalist teksti ega subtiitreid. Pildikeele ja näiteks lisatud kohanimede abil peab sõnum ja tutvustatav piirkond olema arusaadav ja selge.

Videod peaksid olema positiivsed ja emotsionaalsed.

Videote formaat ja maht peavad võimaldama nende esitamist erinevatel veebilehtedel ja projitseerimist üritustel.

Video peab kajastama tellija poolt edastatud kohustuslikke rahastaja teavituslogosid.  

Hinnapakkumus peab sisaldama kõiki videote valmimisega seotud kulusid nagu näiteks:

käsikiri, eeltööd (lokatsioonide otsimine), produktisooni plaanid, transport, filmiperioodi kulud, tehnika kulud, droonikaadrid, montaaž, värvi korrektuurid, helidisain ja originaalmuusika kasutuskulud.

Tähtaeg

Töö peab valmima hiljemalt september 2020.

Nõuded pakkumusele

Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 kalendripäeva alates pakkumuse esitamise tähtpäevast.

Pakkumus peab sisaldama esmast pakkuja poolset kontseptsiooni.

Pakkumuse palume adresseerida Valga Vallavalitsusele.

Pakkumusel peab olema väljastamise kuupäev.

Pakkumusel peavad olema pakkumise esitaja rekvisiidid (pakkuja ärinimi, äriregistri kood, käibemaksukohuslase reg. nr, aadress, kontakttelefon).

Pakkumuses palume tuua välja summa ilma käibemaksuta, käibemaks ja summa koos käibemaksuga.

Pakkumuses peab olema välja toodud vähemalt üks näide varasemalt teostatud sarnastest töödest (link videole).

Pakkumus peab olema esitatud e-postile hanked@valga.ee hiljemalt teisipäeval 24. märtsil 2020.

Hindamiskriteeriumiteks on parima hinna ja kvaliteedi suhe osakaaluga hind 60% ja kontseptsioon 40%.

Tellija jätab endale õiguse kõigi pakkumuste tagasilükkamiseks kui pakkumused ületavad eelarvet või kontseptsioonid ei vasta ootustele.

Videod tellitakse Leader meetme toel.

Küsimuste korral palun võtta ühendust Marika Muru (marika.muru@valga.ee, 5304 9805).