« Tagasi

Peatselt kaob linnapildist ohtlik kortermaja

Valga vallavalitsuse 8. septembri erakorralisel istungil otsustati muuhulgas omandada vallale kinnisasi asukohaga Tähe tn 31a, eesmärgiga lammutada kinnistul asuv kortermaja. Ostutehingu hinnaks oli 20 000 eurot.
 
Tegemist on kortermajaga, mis Valga linna, eriti Tähe tänava piirkonna elanikele ammu muret on valmistanud. Valga vallavanem Monika Rogenbaumi sõnul kujunes ostutehing algsest soodsamaks, kortermaja lammutatakse niipea kui võimalik. „Kinnistu oli müügis hinnaga 25 000 eurot, läbirääkimiste käigus saavutas vallavalitsus hinnaks 20 000 eurot. Kinnistu ostu-müügitehing on praeguseks toimunud ning lammutamiseks taotletakse toetust KredEXi toetusmeetmest. Arvestada tuleb vähemalt 30% omaosalusega, sest maksimaalne toetuse määr saab olla 70%," täpsustas Rogenbaum ja lisas, et kolemajadega võitlus on Valga Vallavalitsuse prioriteet, seda nii linnaruumis kui maa-asulates.
 
Ühtlasi tänab Rogenbaum Valga Vallavolikogu liiget Siiri Reiljanit teemale tähelepanu juhtimise eest ning tunnustab kõiki volikogu ja vallavalitsuse liikmeid ning vallas ehitusega tegelevaid ametnikke kiire ning konstruktiivse koostöö eest vaatlusaluse objektiga.