« Tagasi

Pedeli jõe paisjärved said uued nimed

Valga Vallavalitsus võttis eelmisel kolmapäeval 8. septembril 2021, vastu korralduse, mille põhjal muudeti Pedeli jõe paisjärvede nimesid.

Uuteks nimedeks said Tartu tänava poolt alustades:

•   Veskijärv - paisjärve ääres seisab vana vesiveski, mille nimi on ka rahvasuus levinud;

•   Jõekääru järv - keset paisjärve on jõe käär, kus korraldatakse aastas mitmeid üritusi, k.a Jõekääru kontserti;

•   Vahejärv - paisjärv on suhteliselt kitsas ja ühendab teisi paisjärvesid;

•   Rannajärv - paisjärve ääres paikneb Pedeli suplusrand.

Valga linnas asuvate Pedeli paisjärvede nimede muutmisel lähtus vallavalitsus kohanimeseadusest, vallavolikogu määrusest „Kohanime määramise kord" ning arvestas liikluskomisjoni ja rahandusministeeriumi kohanimenõukogu ettepanekutega.

Samuti lähtuti nimesid määrates kodanike ettepanekutest, mida esitati 12. maini (k.a.), ning paisjärve ääres olevatest äratuntavatest objektidest, mis peaks andma kõige selgema juhise, millise paisjärve ääres kodanik asuda võiks.