« Tagasi

Pedeli paisjärvede süvendamise keskkonnamõju hindamise avalik väljapanek

Keskkonnaamet teatab Pedeli esimese paisjärve ja Pedeli teise paisjärve süvendamise  keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikustamisest.

Kavandatava tegevuse eesmärgiks on Pedeli esimese (Veskijärve) ja Pedeli teise paisjärve (Jõekääru järve) puhastamine  liigsest jõetaimestikust ja põhjasettest eesmärgiga parandada veekogu seisundit ning säilitada Pedeli paisjärvede ja neid ümbritseva puhkeala atraktiivsus. Pedeli (esimene) paisjärv ja seda ümbritsev puhkeala kuulub Pedeli virgestusala 1 katastriüksuse 85401:003:3021 koosseisu,  Pedeli teine paisjärv ning neid ümbritsev puhkeala kuulub Pedeli virgestusala 2 katastriüksuse 85401:001:0233 koosseisu.

Otsustaja on Keskkonnaamet (Roheline 64, Pärnu, 80010) kontaktisik Siret Punnisk, tel 512 8350, info@keskkonnaamet.ee.

Arendaja on Valga Vallavalitsus (Puiestee 8, Valga, 68203), kontaktisik Anni Teetsmann, tel 5860 1328, anni.teetsmann@valga.ee.

Keskkonnamõju hindaja on aktsiaselts KOBRAS (Riia 35, Tartu), juhtekspert Noeela Kulm, tel 5693 9300, noeela@kobras.ee.

KMH aruandega on võimalik tutvuda avalikul väljapanekul 22.10.2021 – 21.11.2021 Keskkonnaameti veebilehel https://keskkonnaamet.ee/keskkonnateadlikkus-avalikustamised/raagi-kaasa/keskkonnamoju-hindamiste-avalik-valjapanek#pedeli-esimese-pai

KMH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kirjalikult kuni 21.11.2021 otsustaja eelpool toodud kontaktidel.

Seoses COVID 19 levikuga toimub KMH aruande avalik arutelu 23.11.2021 kell 16.30 veebikeskkonnas MS Teams. Avaliku aruteluga saab liituda läbi veebilingi: https://bit.ly/3AECxcV. Juhul, kui puudub arvuti kasutamise võimalus, kuid on soov avalikul arutelul osaleda, palume võtta ühendust Valga Vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti Anni Teetsmanniga (tel. 5860 1328 e-post: anni.teetsmann@valga.ee)