« Tagasi

Sooru-Supa kergliiklustee rajamise koostööleping on sõlmitud

Foto: OÜ Tavt

2. novembril allkirjastasid Transpordiameti lõuna regiooni ehitusvaldkonna juht Janar Taal ja Valga vallavanem Monika Rogenbaum koostöölepingu Sooru-  Supa  jalgratta-  ja  jalgtee  ehitamiseks.  

Järgnevalt korraldab Transpordiamet projektile ehitusloa andmist ja rahastab kergliiklustee rajamiseks vajalike maade omandamist. Pärast ehitushanke läbiviimist novembrikuu jooksul sõlmitakse detsembris ehitusleping, milles osaleb ka Valga vallavalitsus ühe peamise finantseerijana. Kokku kulub kergliiklustee rajamiseks eeldatavalt 216 120 eurot, lisaks ehitustöödele tekivad kulud omanikujärelevalvele ning liiklusohutuse auditeerimisele. Transpordiamet rahastab kergliiklustee rajamist 80 000 euro ulatuses, ülejäänud maksumus tuleb kanda Valga valla eelarvest.

Valga vallavanem Monika Rogenbaum sõnas, et kõnealuse kergliiklustee eelarve ületab sarnaselt paljudele investeeringuobjektidele Valga valla eelarvesse planeeritud summat märkimisväärselt, kuid vallavalitsus töötab selle nimel, et puuduolevad finantsid leida. „Valga 2.1 valimisliit ja Eesti Reformierakond on ka hiljuti allkirjastatud koalitsioonilepingus kokku leppinud kergliiklusteede vajalikkuses ning seeläbi inimeste liikumisharjumuse toetamises, samuti loob rajatav jalgratta- ja jalgtee turvatunnet Sooru piirkonna elanikele.", ütles Rogenbaum.

Transpordiameti lõuna teehoiu osakonna ehituse juhtivinseneri Toomas Tõnuristi sõnul peaksid ehitustööd algama järgmise aasta aprillis-mais ja Valga-Tartu mnt Sooru kergliiklustee lõigu valmimist planeeritakse 2022. aasta suveks.