« Tagasi

TOLMET OÜ taotleb keskkonnaloa muutmist

Keskonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Tolmet OÜ (registrikood 11967685,  aadress Betooni tn 7a,  Lasnamäe linnaosa,  Tallinn,  Harju maakond) esitatud keskkonnaloa nr KL-508442 muutmise taotluse,millega taotletakse romusõidukite vastuvõtu  ja  demonteerimise alustamist nende ohutuks muutmiseks, mistõttu muudetakse käitluskoha asendiplaani ning toimingukood R5k asendatakse metallijäätmetel toimingukoodiga R4k, et viia luba ja tegevus vastavusse määruse "Jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute nimistud" nõuetega.

Jäätmekäitluskoht asub aadressil Petseri tn 36/38 (katastritunnused 85401:013:0260 ja 85401:013:0280), Valga linn, Valga vald, Valga maakond.

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) nr T-KL/1011524-2 menetluse dokument nr DM-119443.

Kuni loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee) taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.

(avaldatud 07.04.2022)