« Tagasi

Valga põhikooli algklasside lapsed jätkavad õppetööd Vabaduse tänava koolihoones ka uuel õppeaastal

Esialgsete plaanide kohaselt pidid peale selle kooliaasta lõppemist Valga põhikooli algklasside õpilased Vabaduse tänava koolihoonest välja kolima, sest algama pidid ehitustööd. Nüüdseks on otsustatud, et põhikool saab veel 2018/2019. õppeaastal  kasutada  Vabaduse tänava õppehoonet.

Juba 2016. aastal otsustas Valga linnavolikogu ja -valitsus, et Priimetsa kool (J.Kuperjanovi tn.) saab endale uued ruumid Vabaduse tn. koolihoones, mistõttu tuleb koolihoone eelnevalt nüüdisaegseks õppekompleksiks renoveerida.

Praeguse plaani järgi alustab  Priimetsa kool õppetööd  Vabaduse tänaval 1. jaanuaril 2020. Ehitustöödega alustatakse järgmise aasta kevadel. Seetõttu saavad Valga põhikooli õpilased seal   õppetööd jätkata ka uuel õppeaastal. 

Valga põhikool tegutseb hetkel kahes õppehoones ( Kungla tn, Vabaduse tn). Vabaduse tänava koolihoones  õpivad  2. ja 3. klassi õpilased, kokku üheksa klassikomplekti. Valga põhikoolis on hetkeseisuga õpilasi 829, neist Kungla tänava koolihoones 638 ja Vabaduse tänava koolihoones 191.

Et kõik Valga põhikooli õpilased  peamajja, Kungla tänaval asuvasse  koolimajja, ära mahuksid, on vallavalitsusel koos koolirahvaga ruumikitsikuse lahendamiseks välja töötatud  eelprojekt ruumide ümber- ja juurdeehituseks. Kungla tänava koolihoone ehitustöödega alustatakse  2018. aasta suvel.

2019/2020. õppeaastat alustavad kõik Valga põhikooli õpilased juba Kungla tänava koolihoones.