« Tagasi

Valga vald sai Kredex-ilt rahalist tuge üürimaja renoveerimiseks

Valga vallale eraldas Kredex üürimaja renoveerimiseks toetust 652 260 eurot, mida vald kasutab Valgas asuva J.Kuperjanovi 12 asuva hoone renoveerimiseks. Eelprojekti kohaselt saab uue ilme kogu hoone, nii seest kui väljast. Ehitustööde tulemusena valmivad hoones üürikorterid.

Valga vallavalitsuse ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Mölderi sõnul alustatakse järgnevalt ehitustööde põhiprojekti koostamisega ning seejärel kuulutatakse välja ehitushange. Hoone ehitustööd plaanitakse lõpetada 2019. aasta teisel poolaastal. Hoone renoveerimistööde täpsem kogumaksumus selgub peale ehitushanke lõppemist, eeldatav maksumus jääb 1,3 miljoni euro ringi.

Tegemist on Valga linna jaoks väga olulise ajaloolise hoone ja ehitismälestisega. Hoone on ehitatud 1905. ja 1912. aasta vahelisel perioodil (tõenäoliselt 1910. aastal) arvatavasti Riiast pärit arhitekti kavandite alusel omaaegsele Valga hambaarstile Julius Goerlzile.

Kredexi info kohaselt saab kohaliku omavalitsuse elamufondi arendamise toetust kasutada uute hoonete rajamiseks või olemasolevate rekonstrueerimiseks eesmärgiga võtta need kasutusele üürielamutena.

Antud toetus on mõeldud eelkōige tööjōu mobiilsuse suurendamiseks üle Eesti, kuid täidab samas ka eesmärki vōimaldada madalapalgalistel spetsialistidel endale kaasaegset eluaset rentida. "Riik peab turutõrgete ilmnemisel toetama ettevõtete loomist ja laienemist ka väljaspool suurlinnu," põhjendas ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo toetuse vajalikkust. "Piirkondades, kus kaasaegseid üürikortereid leidub väga vähe või on hinnad näiteks suveperioodil üle mõistuse kõrged, on ettevõtetel väga keeruline palgata endale tööjõudu. See aga pärsib olulisel määral nii ettevõtluse arengut kui kogu piirkonna atraktiivsust. Riik koos omavalitsustega soovib selle probleemi lahendamisele kaasa aidata. Energiatõhusate, madalate kõrvalkulude ja tänapäevaste elamistingimustega korterite pakkumine väiksemates tõmbekeskustes suurendab nii kohalike omavalitsuste kui ka sealsete ettevõtete ja asutuste konkurentsivõimet," märkis Palo.

Kokku panustab riik üürielamute arendamisse kolme aasta jooksul enam kui 60 miljonit eurot. Selleks aastaks on toetusteks planeeritud 20 miljonit eurot ja toetusi saab taotleda kuni 15 augustini. Toetuse määr on kuni 50 protsenti, ülejäänud kulutused kaetakse omavalitsuste eelarvest. Maksimaalne toetussumma kõigi taotlusvoorude peale kokku on 2,5 miljonit eurot kohaliku omavalitsuse kohta.

Kredex toetab käesoleval aastal kohalike omavalitsuste üürimajade ehitamise ja renoveerimise projekte 20 miljoni euroga.

Käesolevale taotlusvoorule eelnes üürielamute pilootprojekt. Ligi 2,85 miljoni euro väärtuses toetas riik eluaseme probleemide lahendamist viies omavalitsuses- Sauel, Muhus, Türil, Valgas ja Lääne-Nigulas.