« Tagasi

Valga vald toetab kogukondade arengule suunatud projekte

Valga vallas taastati suvel kogukondadele suunatud projektide eelarvemaht ning vallavalitsus kinnitas eilsel istungil toetused 11 projektitaotlusele kogusummas 10 356,75 eurot. Muuhulgas said heakskiidu Sooru järve rannaala korrastamine ning sügisese turu- ja perepäeva „Tsirguturg 2021" pidamine.

Valga vallavanem Monika Rogenbaumi sõnul annab kogukondade projektide rahastamine võimaluse lahendada erinevate piirkondade murekohti, mis ühel või teisel põhjusel eelarvesse jõudnud pole. "Näeme, et kogukondade ideed ulatuvad ühistegevusest ja rannaala korrastamisest  soojuspumba ostmise ja kodulehe tegemiseni," ütles Rogenbaum, kelle sõnul otsustas vallavalitsus eelmise valitsuse ajal kärbitud projektitaotluste vooru taastada just kogukondade soove silmas pidades. "Projektide taga on tegusad inimesed, kes valla eraldatud vahenditele lisavad oma teotahte ja aja." Rogenbaumi sõnul on oluline, et vald jätkaks selliste projektide toetamist ka edaspidi. 

Tänu projektivoorule saab uuenenud automaatse tulekahju valvesignalisatsiooni Valga linnasüdames asuv 205. valmimisaastat tähistav Jaani kirik, mis lisaks arhitektuurilisele väärtusele ja turismiobjektiks olemisele on oma korrastatud haruldase Ladegasti oreliga kujunenud populaarseks kontserdipaigaks. Kogudus soovis summaga 1000 eurot suurendada sakraalehituse tuleohutuse turvalisuse taset ja vähendada viimasel aastal jõudsalt kasvanud püsikulu seoses tulekahjusignalisatsiooni vananenud andurite väljavahetamisega.

Samuti 1000 euro suuruse toetuse saanud kümnendat korda peetav „Tsirguturg 2021" on kohaliku lasteaia, kooli, noortekeskuse ja kultuurimaja rahva korraldatav kogukonnaüritus, kus pakutakse silmaringi avardavaid tegevusi ja meelelahutust nii suurtele kui väikestele. Iga-aastaste lastele suunatud traditsiooniliste tegevuste hulka kuulub muuhulgas poniga ratsutamine, batuudil turnimine, näomaalingute tegemine, meisterdamised ja mängud. Kogukonnapäeva raames tehakse ka rohevahetust, peetakse Nunnukonkurssi ning degusteeritakse hoidiseid.

Vallavalitsuse heakskiidu saanud Sooru järve rannaala korrastamise projektitaotluse kohaselt ostetakse järve äärde uut liiva ja paigaldatakse vajadusel geotekstiil, et tekitada Valga valda võrkpalliväljaku, lõkkekoha ja laululava lähedusse pisike, kuid kasutamiseks tervislik ning mugav liivarand. Kuigi Sooru külas on küll järv ja ujumiskoht, on liivarand halvas seisus ning seetõttu tänaseks sisuliseks kasutamatu. Samas on Sooru rannaala kasutamine noorte ja täiskasvanute seas väga levinud.

Õru puhkeala saab lisaks korrastatud laululavale tänu projektivoorule uued pingid. Õru puhkeala on mängukohaks lasteaialastele, samuti peetakse seal kooli kehalise kasvatuse tunde ja spordivõistlusi ning tähistakse ka jaanipäeva.
Õhksoojuspumba saav Tsirgumäe-Sooblase seltsimaja on kasutusel nii jahi- kui seltsimajana ning projektitaotluse kohaselt on maja suurimaks murekohaks olnud siiani ühtlase soojatemperatuuri tagamine.

Lisaks pälvisid valla toetuse Kaagjärve raamatukogu kööginurga rajamise idee, teadetetahvli ja kauplusauto ootajate pingi paigaldamine Taheva külla, MTÜ Kungla tegevuskvaliteedi parendamine, projektori ja ekraani soetamine Koikküla kogukonnale, Laatre kiriku katusetööde III etapi muinsuskaitseline järelevalve ja Parmu Ökoküla kodulehe arendamine.

Tegevustoetust saavad taotleda kultuuritegevusega ja kogukonna arenguga tegelevad mittetulundusühingud. Projektitoetust ei saa küsida tegevusele, mis on kas vallavalitsuse rahastatud või toetust saanud, maksimaalne toetussumma projekti kohta on 1000 eurot. Omafinantseering, mis võib olla mitterahaline, peab olema vähemalt 10 protsenti projekti kogusummast.