« Tagasi

Valga valda tunnustati suurima arenguhüppe teinud omavalitsuse tiitliga.

Rahandusministeerium avalikustas 16. augustil kohalike omavalitsuste 2020. aasta teenustasemete tulemused. Minuomavalitsus.ee andmete pea 600 mõõdiku analüüs näitas, et kõige suurema arengu 2020. aastal tegi Saue ja Lääne-Harju valla kõrval Valga vald. Tšempioniväärilise arenguhüppe teinud Valga vald parandas võrreldes 2019. aastaga oma mõõdikute täitmist 11,1%. Tulemus on selgelt paranenud rahvatervise ja turvalisuse ning kriisideks valmisoleku valdkondades, samuti jäätmemajanduses.

Rahandusministeeriumi projektijuht Karl Annus ja andmeanalüütik Ats Aasmaa tegid 13. septembril Valga Vallavalitsuses põhjalikuma ettekande Valga valla 2020. aasta teenustasemetest (vt. lähemalt https://minuomavalitsus.fin.ee/et) ning võrdlesid tulemusi teiste omavalitsuste ja Eesti keskmisega. Näiteks paistab Valga vald silma toimetuleva rahvatervise ja turvalisuse astmega.

Suurima arenguhüppe teinud omavalitsuse tiitli „Arengutšempion 2020" aukirja vastu võtnud vallavanem Monika Rogenbaum kinnitas, et vallale tagas arenguhüppe kvaliteetne ja põhjalik andmete esitamine 2021. aasta mais. „Andmete kogumine, näiteks rahvatervises ja turvalisuses, eeldab valdkondade ülest vaadet alates terviseedendusest kuni jäätmekogumiseni. Põhjalik valdkondade analüüs kajastus avaldatud tunnustuses, kuid oli ka revisjoniks valla arengudokumentidele, tuues esile neid elanikkonna vajadusi, milliseid senised kavad ei käsitle piisavalt", ütles Rogenbaum.

Veebileht minuomavalitsus.fin.ee. on loodud selleks, et kaasa aidata kohalike teenuste arengule üle Eesti ja pakkuda võrdlevat ülevaadet Eesti omavalitsuste toimimisest. ​ Kogu Eesti andmete ühele lehele toomine aitab tõsta ühiskondlikku teadlikkust kohalike teenuste korraldusest ning pakub võimalusi võrdlusteks, heade praktikate jagamiseks ja paremate teenuste kujundamiseks. Veebilehel kasutatava teenuste hindamise metoodika välja töötamises osalesid Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse ning Geomedia OÜ eestvedamisel üle saja eksperdi ministeeriumitest ja omavalitsustest, teadlased ja huvigrupid ning Eesti linnade ja valdade liit. Samuti konsulteeriti huvigruppidega veebilehe loomisel.