« Tagasi

Valga-Valka kaksiklinna ühise puhkeala uuendamine ja arendamine

FOTO: Rain Aunapu

 

Valga ja Valka arendavad koostöös ühist linnaruumi, et muuta elukeskkond kohalikele elanikele meeldivamaks ja kaasaegsemaks. Valga Vallavalitsus ja Valka Kihelkonnaduumaga viisid INTERREG Eesti-Läti piiriülese koostöö programmi 2014-2020 raames ellu projekti "Valga-Valka kaksiklinna keskuse arendamine (Est-Lat 51)", mille tegevused on nüüdseks lõpetatud – Konnaoja puhastati osaliselt setetest, kallastelt eemaldati võsa ning rajati kergliiklustee, mis ühendab Pedeli virgestusala uue Valka keskväljakuga. Üle Konnaoja ehitati uus jalakäijate sild, mille muudab eriliseks ja atraktiivseks kahe riigi piiril asuv kiik. Valka poolel valmis esinduslik keskväljak, lava ürituste läbiviimiseks ja laste mänguväljak. Kaksiklinnale kohaselt ühendab kahe linna keskväljakuid nüüd õle piiri kulgev jalakäijate tänav.

2021. aastal alustati Eesti-Läti piiriülese programmi toel järgmise etapiga Valga ja Valka linnaruumi parendamiseks. Projekt kannab nime „Valga- Valka kaksiklinna ühise puhkeala uuendamine ja arendamine (Est-Lat 181)", ning selle raames on kavas korrastada vastvalminud linnasüdame vahetus ümbruses asuvad alad, millega luuakse terviklik ja kvaliteetne linnaruum.

Pedeli jõele rajatud paisjärved ja nende ümber olev puhkeala valmisid rohkem kui 15 aastat tagasi ning vajavad hädasti uuendamist. Valga poolel on suurimateks murekohtadeks olnud paisjärvede kinnikasvamine ja puhkeala puudulik valgustus.

Esimese tööna algaski aprilli alguses seni pimeduses olnud Veskijärve ümbruses tänavavalgustuse paigaldamine ja olemasolevate valgustite rekonstrueerimine. Sellega saab valgustatud viimane lõik Pedeli virgestusala kergliiklusteid ja kogu alal on edaspidi võimalik turvaliselt liikuda ka pimeduse saabudes. Kokku rekonstrueeritakse kümme olemasolevat valgustit ja paigaldatakse 30 uut valguspunkti.

Järgmiseks on kavas setetest ning liigsest taimestikust puhastada Valga poolel asuvad kaks esimest paisjärve: Veskijärv ja Jõekääru järv ning neid ühendav jõelõik. Tööde teostaja leidmiseks on läbi viidud riigihange, mille tulemused on selgunud ning peatselt jõutakse töövõtjaga lepingu sõlmimiseni. Kava kohaselt alustatakse paisjärvede puhastamistöödega hiljemalt juunis, tööd kestavad kogu suve. Paisjärvedest eemaldatud setted taaskasutatakse Valga linnas Saviaugu 3 kinnistul maa-ala planeerimiseks ning osaliselt ka Jõekääru järve Tartu tänava poolse kaldaala planeerimiseks. Setete tahendamiseks kasutakse vajaduse korral Pärna pst 17a kinnistut (Tivoli platsi).

Puhastamise käigus võib esineda ajutisi ebameeldivusi seoses müra ning setetest tuleneva lõhnaga. Palume siinkohal inimeste mõistvat suhtumist! Ühtlasi anname teada, et Pedeli paisjärvede puhastamise tõttu on traditsiooniliselt Jõekääru järve poolsaarel toimunud üritused – Jõekääru kontsert ja Muinastulede öö – käesoleval aastal üle viidud Valga keskväljakule. Kuna  järvede puhastustööde tõttu võib Pedeli jõe veekvaliteet supluskohas olla tavapärasest halvem ei avata 2022. aasta suplushooajal ka Pedeli supluskohta.

 

Valka poolel on kavas korrastada esimese piiriäärse paisjärve ümbrus: rekonstrueeritakse paisjärve ümbritsevad kergliiklusteed ja Pudrumäele viivad trepid ning vaateplatvorm, samuti uuendatakse haljastust ja linnamööblit ning luuakse uusi atraktiivseid puhkekohti.  

Üheskoos annavad nii Valga kui Valka oma panuse Konnaoja puhastamiseks Sõpruse tänava ja Sepa tänava vahelisel lõigul ning Sepa/Seminara tänava silla rekonstrueerimiseks.

Valga-Valka kaksiklinna ühise puhkeala uuendamine ja arendamine on järgmine samm saavutamaks Valga ja Valka strateegilist eesmärki tuua kaksiklinna elu tagasi ajaloolisesse linnasüdamesse ja selle ümbrusse. Rohkem infot projekti kohta leiab kahe linna ühisel veebilehel www.visitvalgavalka.com/et/

Projekti kogueelarve on 3 186 027,6 eurot, sh Eesti-Läti programmi toetus 787 216, 73 eurot. Valga Vallavalitsuse eelarve on 587 959,44 eurot, sh Eesti-Läti programmi toetus 393 609, 41 eurot. Valka kihelkonnaduuma eelarve on 2 598 068,16 eurot sh Eesti-Läti programmi toetus 393 607,32 eurot.

See artikkel väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.

 

Anni Teetsmann

keskkonnaspetsialist