« Tagasi

Valga-Valka ühine linnasüda on nüüd ametlikult avatud

Reedel avati pidulikult Valga-Valka kaksiklinna ühine keskväljak. Ehitustööd lõpetati juba 2020. aasta lõpus, nüüd kinnitati ametliku piduliku sündmusega hästi õnnestunud projekti valmimist.
Avasõnad öelnud Valka kihelkonnaduuma esimees Vents Armands Krauklis sõnas, et linnade ühisosa sünnile eelneb üsna pikk ajalugu. „Rääkisime sellest Eesti kolleegidega juba viisteist aastat tagasi, kuid täpsema suuna võttis projekt seitsme aasta eest." Krauklis lisas, et sügisel minnakse Valka poolel edasi linna nende piirkondade korrastamisega, mis praegu veel silma häirivad.
Valga vallavanem Monika Rogenbaum rõhutas samuti, et täna nähaolev on pika ja kannatliku töö tulemus. „Selleks, et jõuda siia, tänasesse päeva ning korrastatud linnasüdamesse, on tulnud alustada ammu. 2016. aastal sõlmiti projekteerimisleping ning samm-sammult on mõlemas riigis aktsepteeritud normide alusel korraldatud projekteerimistöid ning toimunud ehitus." Rogenbaum rõhutas, et sellise mahuga projekte saab ellu viia vaid heas koostöös ja pühendunud meeskonnaga. „Tänan südamest kolleege Lätist Valka omavalitsusest, tänan rahastajat ja Eesti-Läti programmi toetuse eest, tänan arhitekte ja nende meeskonda, ehitajat ja omanikujärelevalvet. Suur tänu vallavolikogudele, kes on otsustanud Valga-Valka linnaruumi korrastada kahes linnas kokku üle 53 000 ruutmeetri." Kõige enam tänas Monika Rogenbaum aga Valga vallavalitsuse meeskonda, kes on igapäevaselt projektiga töötanud, hoidnud järjepidevust ning seisnud Valga huvide eest. „Tegemist on rohkem kui kuut aastat puudutava meeskonnatööga, mille tulemuse üle võivad valgalased ja valkalased uhked ja rõõmsad olla."
Kesklinna projekteerinud Hispaania arhitektuuribüroo In Project Studio Barcelona S.C.P esindaja Jordi Safont-Tria Oms rääkis, et projekti elluviimine võõras riigis oli neile paras väljakutse. Kõige enam just see, kuidas kujundada äärelinnadest ühine keskus. Arhitekt rääkis, et kuna tühi piiriala vajas struktuuri, võtsid nad eesmärgiks olemasolevat maastikku organiseerida nii, et erinevad alad oleks üksteisega ühenduses läbi erinevate tegevuste.
Peale lindilõikamise tseremooniat ühendas sümboolselt Valga ja Valka omavahel ka tuntud slackliner Jaan Roose, kes 25 meetri kõrgusele tõmmatud peenel tasakaaluliinil kõndides piiri ületas.
Projekti „Valga-Valka kaksiklinna keskuse arendamine" kogumaksumus oli 5 303 202,66 eurot, millest ligikaudu 57 protsenti rahastas INTERREG Eesti-Läti piiriülese koostöö programm 2014-2020. Ehitustööd teostas TREV-2 Grupp