« Tagasi

Valga valla esindajad hääletasid sünnitusosakonna sulgemise vastu

Täna, 10.aprillil toimunud Valga haigla nõukogu koosolekul Tartus, oli otsustamisel haigekassa ettepanek Valga haigla sünnitusosakonna sulgemiseks. Valga haigla nõukogusse kuuluvad kolm Valga valla esindajat, volikogu esimees Külliki Siilak, vallavanem Margus Lepik ja volikogu liige, perearst Külli Laugesaar (ei osalenud nõukogu  koosolekul) ning kolm Tartu ülikooli kliinikumi esindajat. Sünnitusosakonna sulgemise poolt hääletasid kliinikumi esindajad, vastu Valga valla esindajad.

Valga haigla nõukogu otsustas sulgeda Valga haigla sünnitusosakonna 1. juulist. Ka Laugesaare kohalolek ei oleks otsust muutnud, kuna nõukogu esimehel on hääletuse viiki jäämise korral otsustav hääl.

„Olen jätkuvalt seda meelt, et see ei saa olla ei haigla nõukogu ega ka haigekassa otsus. Tegemist on laiema regionaalpoliitilise otsusega. Need, millised teenused peaksid säilima maakonna keskustes, peab olema riigi tasandi otsustus. Lisaks on tegemist piiriülese meditsiiniteemalise küsimusega, mida ei saa otsustada üksnes haigekassa ega haigla nõukogu ja seetõttu meie selleks oma nõusolekut ei andnud," ütles vallavanem Margus Lepik. Lisades, et siiani pole kasutatud kõiki võimalusi Läti sünnitajate Valka tagasi toomiseks. „Ametist lahkuv minister kirjutas, et arutab teemat Läti kolleegidega. Sügisel toimub järjekordne Eesti-Läti valitsuskomisjon, kus piiriülese tervishoiu teema on aastaid arutusel olnud," selgitas Lepik.

Aktsionäride lepingus, millega reguleeriti Valga haigla võrgustamine TÜ kliinikumiga ja mis allkirjastati Valga linnapea poolt 2016. aastal on kirjas, et 2017. aastal pakub haigla sünnituabi, kuid edaspidiselt sõltub see teenus haigekassa rahastamise mahust. Oht, et haigekassa sellise ettepanekuga välja tuleb on olnud alati olemas, see teema on olnud arutelul ka enne Valga haigla võrgustumist. Väita, et teema alles nüüd päevakorda tuli ja et haigekassa esindajad sünnitusosakonna sulgemisest haigla nõukogu liikmetele veebruaris rääkisid, ei vasta aga tõele.

„16. veebruaril toimunud Valga haigla nõukogul, kus oli kohal nõukogu eelmine koosseis, peale minu ka riigikogu liige Rein Randver ning Igor Fedotov, informeeris nõukogu esimees  hr. Einasto võimalikust haigekassa ettepanekust. Haigekassa esindaja ei ole Valga haigla nõukoguga kohtunud. Minu sõnum on jätkuvalt see, et  haigekassa ei ole asju ajanud headest partnerlussuhetest lähtuvalt, ei ole  informeerinud eelnevalt kogukonda, Valga valda, haigla nõukogu ega arutanud teemat eelnevalt läbi. Teavitada meid aga läbi ajakirjanduse, on hoolimatu ja ükskõikne ning sellist poliitikat ei saa endale ükski riigiasutus lubada," ütles vallavanem Margus Lepik.