« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 04.11.2020 erakorralise istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 04.11.2020 erakorralisel istungil otsustati:

Jätta rahuldamata Laikum OÜ poolt 26. oktoobri 2020 esitatud vaie Valga Vallavalitsuse 7. oktoobri 2020 korraldusele nr 323 „Enampakkumise tulemuste kinnitamine", millega kinnitati Valga linna Linnamets-l maaüksuselt (katastritunnus 85401:014:0001) kasvava metsa raieõigus ASle Baltwood lõpphinnaga 118 320 eurot.