« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 13.11.2020 erakorralise istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 13.11.2020 erakorralisel istungil otsustati:

Määrata:

 • Karula metskond 37 maaüksuse (katastritunnus 77901:003:0012; pindala 242,63 ha; 100% maatulundusmaa) jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:
 • Valga vald, Laanemetsa küla, Karula metskond 37, 100% maatulundusmaa;
 • Valga vald, Laanemetsa küla, 23211 Loosu-Vasila tee, 100% transpordimaa.
 • Vanaku maaüksuse (katastritunnus 77901:003:0820; pindala 5,68 ha; 100% maatulundusmaa) jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:
 • Valga vald, Laanemetsa küla, Vanaku, 100% elamumaa;
 • Valga vald, Laanemetsa küla, Nooremetsa, 100% maatulundusmaa.

Anda otsustuskorras eraisikule tähtajatult kasutusse Valga vallale kuuluv korteriomand asukohaga Valga vald, Valga linn, J. Kuperjanovi tn 12-16 järgmistel tingimustel:

 • üürnik tasub üüri 3 eurot üldpinna ühe ruutmeetri eest kuus;
 • üürnik tasub lepingu sõlmimisel ettemaksuna tagatisraha ühe kuu üüri ulatuses;
 • lisaks üürile tasub üürnik kõik korteriomandiga seotud kõrvalkulud ja kannab asjaga seotud maksud ning koormised.

Volikogu istungile suunata eelnõud:

 • Valga Vallavolikogu 26. aprilli 2019 määruse nr 82 „Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmääradˮ muutmine;
 • "Loa andmine projektis osalemiseks ja projekti omafinantseeringu garanteerimine" eelnõu: Valga-Valka kaksiklinna keskuse ühise puhkeala korrastamine ja arendamine;
 • "Loa andmine projektides „Muinsuskaitsealad ajaloolistes linnakeskustes" osalemiseks ja omafinantseeringu garanteerimine";
 • "Loa andmine projektis osalemiseks ja projekti omafinantseeringu garanteerimine": lubada Valga Vallavalitsusel osaleda Euroopa Sotsiaalfondi avatud taotlusvoorus „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" partnerina jätkuprojektis „Sotsiaalteenuste arendamine Valga vallas";
 • „Valga Vallavalitsuse hallatava asutuse Valga Sport tegevuse lõpetamine";
 • „Spordi sihtasutuse asutamine";
 • „Valga valla arengukava 2021–2035" kinnitamine;
 • „Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete 2021. a taotlusvoorus osalemine ja toetussumma garanteerimine".

Muuta Valga Vallavalitsuse 21. oktoobri 2020 korralduse nr 367 „Spordi reservist toetuse eraldamine" punkti 1 ja sõnastada see järgmiselt:

„1. Eraldada Jalgpalliklubile FC WARRIOR (registrikood 80279720) toetust 150 eurot naiste rahvaliiga finaalturniiril osalemiseks.".

Eraldada reservfondist:

 • SA-le Taheva Sanatoorium Tsirgumäe-Sooblase kandi elanikele Leader projektitoetuse raames rajatud laste mänguväljaku omaosaluse tasumiseks 5000 eurot;
 • vallavara – ja hooldusteenistusele Valga linnas Kungla tn 19 korterile 4 tekitatud kahju hüvitamiseks 1464 eurot;
 • Lüllemäe Kultuurimajale elektriauditi käigus tuvastatud mittevastavuste likvideerimiseks 693 eurot; 
 • Töötute Aktiviseerimiseskuse kanalisatsiooni avariitööde tegemiseks 4980 eurot.

Muuta:

1. Valga Vallavalitsuse 15. aprilli 2020 korralduse nr 101 „Planeeringu- ja keskkonnakomisjoni moodustamine" punkti 1 ja sõnastada see järgmiselt:

„1. Moodustada planeeringu- ja keskkonnakomisjon järgmises koosseisus:

 • Esimees: asevallavanem Toomas Peterson;
 • Aseesimees: planeeringute juhtivspetsialist Lenna Hingla;
 • liikmed:
 • ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre;
 • vallavara- ja hooldusteenistuse juhataja Kalev Niit;
 • vallaarhitekt Jiri Tintera;
 • keskkonnaspetsialist Anni Teetsmann;
 • Valga Vallavolikogu poolt määratud kaks liiget.".

2. Valga Vallavalitsuse 29. mai 2019 korralduse nr 238 „Noorsootööga seotud taotluste hindamise komisjoni moodustamine" punkti 1 ja sõnastada see järgmiselt:

„1. Moodustada noorsootööga seotud taotluste hindamise komisjon järgnevas koosseisus:

 • Esimees: asevallavanem Mati Kikkas;
 • aseesimees: spordi- ja noorsootööspetsialist Tõnu Vahtra;
 • liikmed:    
  • Valga Avatud Noortekeskuse juhataja Maarja Mägi;
  • Taheva piirkonna esindaja Madli Must;
  • Õru piirkonna esindaja Inna Tuhkanen;
  • Tõlliste piirkonna esindaja Elina Naaris;
  • Karula piirkonna esindaja Siret Kõrge;
  • Valga Vallavolikogu poolt määratud esindaja.".