« Tagasi

Valga Vallavalitsus algatas Tartu tänava jalgratta- ja jalgtee projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse

Alal puudub kehtiv detailplaneering. Ehitusseadustiku1 § 31 lg 1 ja § 99 lg 1 alusel algatas Valga Vallavalitsus Tartu tänava jalgratta- ja jalgtee projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse.

Antud projekteerimistingimuste alusel on ette nähtud Tartu tänava sõidutee äärde jalgratta- ja jalgtee rajamine. Kavandatud jalgratta- ja jalgtee ulatub alates Ramsi veski sillast kuni Tartu tänava ja Lepa tänava ristumiskohani. Tee on plaanis rajada riiklikust meetmest „Kohaliku omavalitsuse investeeringud jalgratta- või jalgteedesse" toetuse saamisel projekti „Tartu tänava jalgratta- ja jalgtee rajamine Valga linnas" elluviimiseks 2023. aastal.

Valga Vallavalitsus teeb ettepaneku anda projekteerimistingimused ilma avalikul istungil arutamiseta. Esitatud ettepanekute või arvamuste arutamine toimub vajadusel 5.04.2022 kell 14.00 Valga Vallavalitsuses (Puiestee tn 8, Valga linn) II korrusel saalis nr 200.

Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda  SIIN:

Projekteeritava jalgratta- ja jalgtee asendiplaaniga tutvuge Lisa 2 SIIN; Lisa 3 SIIN

Samuti saab  projekteerimistingimustega tutvuda etteregistreerimisel Valga Vallavalitsuses (Puiestee tn 8, II korrus, kabinet 207) ajavahemikus 21.03.2022 kuni 4.04.2022. Juhime tähelepanu, et projekti kaasajastamise tulemusena võib jalgratta- ja jalgtee asukoht muutuda.  Ettepanekuid saab esitada e-posti teel valga@valga.ee kuni 4.04.2022.

Täiendav info ja küsimused: ehitusjärelevalve spetsialist Iivika Voode, iivika.voode@valga.ee, tel 5156491