« Tagasi

Valga Vallavalitsus eraldas Valga Muusikakoolile raha tuleohutusnõuete täitmiseks

Valga Vallavalitsus tegi 13. oktoobril otsuse lahendada Valga Muusikakooli tuleohutusnõuded,  mille tarbeks eraldati reservfondist koolile 27 965 eurot. Teostatavad tööd lähevad maksma ligi 60 000 eurot, sellest 32 000 eurot kaetakse 2021. aasta eelarvesse planeeritud laenu arvelt. Ehitustööde töövõtuleping on koostamisel ja saab peagi allkirjad.

Vallavanem Monika Rogenbaum ütles, et kevadel ametisse asunud vallavalitsus on töötanud süsteemselt, et likvideerida tuleohutusnõuete alased rikkumised hallatavates asutustes.  „Kahetusväärselt on juba 2017. aastal Päästeametist tehtud ettekirjutused siiani tähelepanuta jäetud, mis tähendab, et valla haridus- ja kultuuriasutustes ei ole olnud tagatud kasutajate turvalisus. Nagu teame, ei hüüa õnnetus tulles, aga selleks saab valmistuda või üldse ära hoida. Vallavalitsusele on tähtis, et meie lapsed ja noored saaksid õppida kaasaegsetes ning nõuetelevastavates majades." Rogenbaum lisas, et kui suvel jõuti lahenduseni Valga Keskraamatukogu puudutavates mahukates töödes, siis nüüd on tänu ehitusteenistuse spetsialistidele ning koostööle Muinsuskaitseametiga tulemus saabumas ka muusikakooli osas.

Kavandavate töödega lahendatakse evakuatsioonitrepikoja eraldamine korrustest, et võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks tagatud inimeste ohutu evakueerumine. Selleks paigaldatakse nõuetekohased tuletõkkeuksed ja vaheseinad ning seatakse korda evakuatsioonivalgustus, samuti teostatakse rida spetsiifilisemaid töid, mis seonduvad tuleohutusnõuete täitmisega.