« Tagasi

Valga Vallavalitsus kuulutab välja hanke kasutatud sülearvutite soetamiseks

PAKKUMISKUTSE

Hankija nimi: Valga Vallavalitsus

Hanke nimetus: Kasutatud sülearvutite hankimine

Hanke eesmärk: 22 kasutatud, kuid taastatud või uueväärse sülearvuti hankimine Valga Vallavolikogu kasutusse vastavalt hanke tingimustele.

Käesolevaga teeb hankija huvitatud isikutele ettepaneku esitada pakkumusi vastavalt hankedokumendis sisalduvatele tingimustele.

1. Üldandmed

1.1. Hankija: Valga vallavalitsus, Puiestee 8, Valga, 68203, reg nr 77000507, valga@valga.ee, tel 766 9900.

1.2. Hanke eest vastutav isik: IT juhtivspetsialist Teemar Hiir

1.3. Hankemenetlus: hange alla lihthanke piirmäära.

1.4. Rahastamisallikas: Valga valla eelarve

2. Tingimused

2.1. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 06.12.2019, kell 10:00. Hiljem saadetud pakkumisi ei arvestata.
2.2. Pakkumused tuleb esitada ühtses digikonteineris, kirjateemaga „sülearvutid".
2.3. Pakkuja kohustub hankelepingu raames varustama Valga Vallavalitsust 22 (kahekümne kahe) kasutatud, kuid taastatud või uueväärse sülearvutiga, mille tootmiskuupäevast pole möödas rohkem kui neli aastat.

2.4 Hangitavad sülearvutid peavad vastama vähemalt alljärgnevatele tehnilistele parameetritele või neid võimsuselt ületama:

Operatsioonisüsteemi litsents vähemalt:

Windows 10 Pro 64-bit

Protsessor vähemalt:

Intel Core i5 5300U

Mälu vähemalt:

8 GB

Andmekandja tüüp ja maht vähemalt:

SSD, 180 GB 

Ekraan vähemalt:

12,5"

Võrgukaardid vähemalt:

802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth, Gigabit Ethernet

ID kaardi lugeja

Lisaks:

Arvutihiir

Kogus

Sisemine

 

Juhtmevaba

22 tk

 

2.5. Sülearvutid ja arvutihiired peavad jõudma hankijani mitte hiljem kui 15.01.2020.

3. Pakkumuse esitamine

Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt aadressile hanked@valga.ee hiljemalt 06.12. 2019  kell 10.00. Pakkumus peab kehtima vähemalt 30 päeva alates selle esitamisest.

4. Läbirääkimised

4.1. Hankija peab vajadusel pakkujatega läbirääkimisi. Hankija peab läbirääkimisi eeldatavasti juhul, kui pakkumuse maksumused ületavad oluliselt hanke eeldatavat maksumust.

4.2. Läbirääkimisi võib hankija pakkujatega pidada kirjalikult e-posti teel. Läbirääkimiste käigus on hankijal õigus nõuda pakkujalt täiendavate dokumentide esitamist.

4.3. Läbirääkimiste objektiks on hankelepingu eseme ja hankelepingu tingimuste täpsustamine, vajadusel korrigeerimine ja sellest tulenevalt pakkumuse maksumus.

4.4. Hankija tagab kõigi pakkujate võrdse kohtlemise. Läbirääkimised on konfidentsiaalsed ning hankija ei avalda läbirääkimiste käigus saadud pakkumusi puudutavat teavet.

4.5. Juhul kui hankija on pidanud läbirääkimisi, antakse pärast läbirääkimiste lõppemist pakkujatele võimalus esitada uus hinnapakkumus.

5. Pakkumuste hindamine

5.1. Hankija kontrollib pakkumuste vastavust hankedokumentides sätestatud tingimustele.

5.2. Hankija hindab hanketingimustele vastavaid pakkumusi lähtuvalt nende maksumusest ja tunnistab edukaks parima hinna ja tehniliste parameetrite suhtega pakkumise.

5.3. Hankijal on õigus kõik pakkumused tagasi lükata, kui need ületavad hankija rahalised võimalused.

6. Lisainformatsioon

Hanketingimuste kohta selgituste saamiseks palume pöörduda Valga vallavalitsuse IT juhtivspetsialist Teemar Hiire poole e-postil: teemar.hiir@valga.ee