« Tagasi

Vallavalitsus ootab hinnapakkumist Tsirguliina Kooli võimla akustika parandamiseks

Pakkumiskutse „Valga valla Tsirguliina Kooli võimla ruumiakustiline lahendus"

1. Valga Vallavalitsus ootab hinnapakkumist Valga valla Tsirguliina Kooli võimla ruumiakustilise lahenduse teostamiseks

2. Oluline informatsioon objekti kohta

Tsirguliina Kooli võimlas spordialase õppetöö ja treeningute läbiviimine on raskendatud, kuna ruumiakustilised tingimused on selleks tekkiva kaja tõttu ebasobivad. Koolimajal puudub aula, mistõttu toimuvad võimlas ka muud kooli sündmused.

Ruumi mõõdud: pikkus 28 m, laius 17,5 m, kõrgus vahemikus 7,6-8,6 m, ruumala ~ 8100 m³. Olemasolev betoonlagi on osaliselt kaetud akustiliste kipsplaatidega, pole teada perforatsiooni osakaal ega õhkvahe suurus.

Seinad: värvitud betoon

Aknad: klaas

Põrand: sportpõrand laagidel

Ruumiakustilise lahenduse pakkumine ja vastavate tööde teostamine eesmärgiga võimla akustikaliste tingimuste parandamine selliseks, et ruum sobiks õppetöö ja treeningute läbiviimiseks ning vastaks standardile EVS 842:2003 „Ehitiste isolatsiooninõuded. Kaitse müra eest".

3. Tööde teostamise tähtaeg on 15. november 2020.

4. Objektiga tutvumine enne hinnapakkumise esitamist on kohustuslik

5. Nõuded hinnapakkumuse vormistamisele

5.1. Hinnapakkumuse palume vormistada asutusele Valga Vallavalitsus

5.2. Hinnapakkumise maksumuse kalkuleerimisel peab pakkuja arvestama, et maksumus hõlmab kõiki hankelepingu nõuetekohaseks vajalikke töid, teenuseid, tegevusi ja toiminguid k.a neid, mida ei ole alusdokumentides kirjeldatud, kuid mis on lepingu eesmärki arvestades tavapäraselt vajalikud nõuetekohase tulemuse saavutamiseks.

5.3. Eduka hinnapakkumise valikul arvestab hankija ainult hinnakriteeriumit. Edukaks tunnistatakse madalaima hinnaga hinnapakkumine.

5.4. Hankija võib pidada pakkujatega läbirääkimisi hinna vähendamise eesmärgil.

5.5. Hankijal on õigus kõik pakkumused tagasi lükata, kui need ületavad hankija rahalised võimalused.

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 24.09.2020 kl 09:00 e-posti aadressile hanked@valga.ee

Küsimuste või täpsustuste korral võtke palun ühendust aive.aru-raidsalu@tsirgu.eu (Tsirguliina Kooli direktor), Urmas Möldre, tel 5348 7880.