« Tagasi

Valga Vallavalitsus otsib puuhooldustööde teostajat Säde pargis

HANKETEADE

Lugupeetud ettevõtja!

Valga Vallavalitsus kutsub esitama pakkumust.

Hankija                                            Valga Vallavalitsus

                                                          Puiestee tänav 8, 68206 Valga
Riigihanke nimetus                       Puuhooldustööd Säde pargis Valga linnas Aia tn 10
Hanke liik                                        Alla lihthanke piirmäära hange
Hankelepingu täitmise tähtaeg   31. august 2019
Pakkumuste esitamise tähtaeg  18. veebruar 2019 kell 12.00
Pakkumuste esitamine                 e-post hanked@valga.ee

Hanke objekt: Puuhooldustööd Säde pargis Valga linnas Aia tn 10

 1. Puude raie: 46 puud vastavalt raiete tabelile „Likvideerimisele kuuluv haljastus"
 2. Kändude freesimine: 46 kändu.
 3. Hoolduslõikus: 57 puud. Eemaldada puude võradest kuivanud, murdunud, vigastatud haiged oksad ja oksatüükad.
 4. Puu seisukorra uuring resistograafi või tomograafiga : 2 puud (raiete tabelis  nr 54 hrl jalakas ja nr 55 hrl jalakas). Raie või hoolduslõikuse vajadus otsustatakse pärast uuringut.

Nõuded pakkujale

Puuhooldustööde tegija peab omama arboristi kutsetunnistust ning kogemust ajalooliste parkide kõrghaljastuse korrastamisel.

Pakkumuse tingimused

 1. Pakkujal on kohustus objektiga koha peal tutvuda. Objektiga tutvumiseks võtta ühendust Valga Vallavalitsuse vallahoolduse teenistuse haljastuspetsialistiga: Anne Vaigre, telefon 5647 9265, e-post anne.vaigre@valgalv.ee
 2. Töö tegemiseks vajalikud vahendid ja tehnika on töövõtja poolt.
 3. Töövõtja puhastab töökoha prahist samal päeval. Raiejäätmed koondada sorteeritult pargiteede äärde nõnda, et  oleks tagatud autoga juurdepääs.
 4. Raiejäätmete äraveo korraldab tellija.
 5. Töövõtja võtab enne tööde algust vallahoolduse teenistusest raieloa.
 6. Tellijale ja kolmandatele isikutele töö käigus tekitatud kahjud hüvitab töövõtja.
 7. Tööde teostamise aeg:
  1. Raietööd lõpetada 31. märtsiks 2019.
  2. Lindude pesitsusperioodil, 01. aprillist kuni 15. juulini, on puuhooldustööde tegemine keelatud.
  3. Kaskede ja vahtrate hoolduslõikus teha suvel, alates 15. juulist 2019.
  4. Lõplik tööde täitmise tähtaeg on 31. august 2019.
 8. Tellijal on õigus vajaduse korral tööde mahtu muuta.
 9. Pakkumus vormistada hanketeatele lisatud pakkumuse maksumuse vormil.
 10. Pakkumus märgusõnaga "SÄDE" esitada digiallkirjastatult e-posti teel aadressil hanked@valga.ee
 11. Pakkumuse esitamise tähtaeg 18.02.2019 kl 12.00

Täiendav teave: Anne Vaigre, vallahoolduse teenistuse haljastusspetsialist, telefon 5647 9265, e-post anne.vaigre@valga.ee

Hanketeate juurde kuuluvad järgmised failid:

Raiete tabel
Raieplaan
Pakkumuse maksumuse vorm