« Tagasi

Teadaanne peremehetu ehitise arvelevõtmise kohta

Valga Vallavalitsus avaldab teadaande Vabariigi Valitsuse 8.08.1996 määruse nr 211 "Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine" punkti 9 alusel.

Valga Vallavalitsus teatab, et on võtnud arvele peremehetu ehitisena  reformimata riigimaal asukohaga katastriüksus Lauda, Lüllemäe küla, Valga vald (katastritunnus 85501:001:0564) asuva ehitise.

Ehitis asub Valga vallas Lüllemäe külas, katastriüksusel Lauda, katastritunnus 85501:001:0564.

Ehitiste teadaoleva viimase omaniku kohta andmed puuduvad.

Vastuväiteid ehitise peremehetuse või selle kohaliku omavalitsuse poolt hõivamise kohta palume esitada kahe kuu jooksul käesoleva teate avaldamisest Valga Vallavalitsusele, aadressil Valga Vallavalitsus, Puiestee tn 8, Valga linn, 68203, Valga maakond, e-post: valga@valga.ee, tel 76 69990.

Valga Vallavalitsus

Valga linn, Valga vald, Valga maakond, Puiestee tn 8
Telefon: +372 7669990
E-post: valga@valga.ee