« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 04.12. istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 4. detsembri 2019 istungil otsustati:

Väljastada

 • Kasutusluba Valga linna E. Enno tn 15 (katastritunnus 85401:001:0137), J. Kuperjanovi tn 12 (katastritunnus 85401:006:0880), J. Kuperjanovi tn 14 (katastritunnus 85401:006:0360), Ernst Enno tänav T2 (katastritunnus 85401:006:0006), E. Enno tn 28 (katastritunnus 85401:006:0200) ja J. Kuperjanovi tn 16 (katastritunnus 85401:006:0510)  kinnistutele rajatud kaugküttetorustikule (ehitisregistri kood 221286754).
 • Kasutusluba Valga valla Kaagjärve küla Vana-Püssa kinnistule (katastritunnus 28901:001:0109) püstitatud elamule (ehitisregistri kood 120821747).
 • Kasutusluba Edepol OÜ koostatud projekti „Valga, Vabaduse 26 asuva hoone 4. korruse peale ehitamiseks," töö nr 27005 ja Edepol OÜ koostatud projekti konstruktiivse osa muudatusjoonise, töö nr  E02/05/2017 alusel Valga linn, Vabaduse tn 26/1 büroohoone (ehitisregistri kood 111018809) välja ehitatud neljanda korruse ruumidele, katusele rajatud ventilatsioonikambrile ja büroohoones asuvale ümber ehitatud liftile.

Kinnitada

 • Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse hoolekogu koosseis:
 • lapsevanemate esindajad: Ainar Tamm ja Siiri Põldsaar;
 • keskust toetava organisatsiooni esindaja: Tiia Parmo;
 • õppe- ja kasvatustegevusega seotud kultuuri- ja huvialakeskuse töötajad: Kerli Kõva ja Terje Treu;
 • õppurite esindaja: Helena Pihlak;
 • Valga Vallavalitsuse esindaja: Kalmer Sarv;
 • Valga Vallavolikogu määratud isik.
 • Valga valla kultuurialastele mittetulundusühingutele projektide IV jaotuse taotluste toetus vastavalt:

Jrk

nr

 

MTÜ

Ürituse olemus

Taotletud

toetus €

Eraldatud

toetus €

 Komisjoni põhjendused projekti osalise rahuldamise kohta

1.

MTÜ Tõlliste-Puka-Sangaste segakoor

Transport koori proovidele ja üritustele

659

659

 

2.

Segakoor Rõõm

Otepääle Talveöö-laulupeo transport

90

90

 

3.

Valga Muuseumisõprade Selts

DVD Hallitus esitlus

100

100

 

4.

Lüllemäe Rahvaõpistu

Kollektiivide esinemised

1 530

1350

180.- inventarikulu, kandle ostmine on mitteabikõlblik kulu. Alus: kultuuritööga ja kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundus-ühenduste toetamis kord § 5 lõige 3 punkt 4.

5.

Mittetulundusühing Stuudio JOY

Stuudio JOY kontsertkohtumine „Jälle 25"

1220

1220

 

6.

Hargla piirkonna Sõbrad MTÜ

Hargla Maakultuurimaja näiteringi 25. hooaja etenduse väljatoomine

720

720

 

7.

Mittetulundusühing Valga Rockiklubi

Valga Rockiklubi 18. sünnipäev

840

840

 

8.

Mittetulundusühing Kungla

Lastenäidendi „Virtuaalõhtu" lavastamine

368

368

 

9.

Mittetulundusühing Valga Kammerkoor

XV Kagu-Eesti vokaalansamblite päev

50

50

 

10.

Mittetulundusühing Sooru Arendus

Sooru kogukonna huvitegevuste töötoad

630

630

 

11.

Mittetulundusühing Urban Style Valga klubi

Koolitants 2020

           324

324

 

12.

Mittetulundusühing ANSAMBEL ODUVANTŠIKI

Eakatele suunatud üritused

200

200

 

13.

Mittetulundusühing Epre Arendus

Jõulud Õrus

940

940

 

14.

Mittetulundusühing Parmu Ökoküla

Hargla tantsuklubi

777

777

 

15.

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Valga Peetri-Luke Kogudus

Advendiaeg Valga Jaani kirikus

 

 

 

300

300

 

 

 

 

IV jaotuses eraldatud                                                 

 

8 568 eurot

 

 

Tunnistada kehtetuks Valga Vallavalitsuse 16. jaanuari 2018 korraldus nr 19 „Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse hoolekogu koosseisu kinnitamine".