« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 05.02.2019 istung

Valga Vallavalitsuse 5. veebruaril 2019 toimunud istungil otsustati:

algatada
Valga linna Võru tn 78a ja Võru tn 78b kruntide detailplaneering eesmärgiga kaaluda võimalust kruntide liitmiseks ja ehitusõiguse määramiseks tootmisettevõtte laiendamiseks laohoone võrra.

väljastada kasutusluba
Valga valla, Lüllemäe küla Platsi kinnistule rajatud Lüllemäe mänguväljakule;
Valga valla, Tsirgumäe küla Sanatooriumi kinnistul asuvale rekonstrueeritud reoveepuhastile.

eraldada reservfondist
MTÜ-le  Karula Vabatahtlik Tuletõrjeselts  paraadlipu valmistamiseks  550 eurot;
Valga Spordile 7500 eurot järelveetava suusarajamasina Alpina F-250 ostuks;
Tsirguliina Koolile 999 eurot jõusaali põrandakatte ostuks;
munitsipaalvara teenistusele 4990 eurot Valga vallale kuuluva eluruumi remondikulude katteks.

võõrandada
otsustuskorras Valga Kaugõppegümnaasiumile Valga valla munitsipaalmetsades teostatud raietest tasuta küttepuid mahus 100rm väärtusega 3500 eurot.

kinnitada
kogukonna arendamise projektitoetuste maksimaalne toetussumma 2019. aasta taotlustele 500 eurot.