« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 06.05.2020 istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 06.05.2020 istungil otsustati

Eraldada:

1. Reservfondist ehitus- ja planeerimisteenistusele 4920 eurot J. Kuperjanovi tn 14 kinnistul asuva J. Kuperjanovi tn 12 korterelamu tuleohutuskujasse jääva puukuuri lammutamiseks ja tuleohutuskujast välja jäävale alale uue samaväärse puukuuri püstitamiseks.

2. Huvitegevuse toetusfondist toetust järgmistele taotlejatele:

MTÜ Kungla (muusikalitrupp)                                   1981,00

MTÜKungla (Dreamband)                                          2541,80

Valga Spordiklubi                                                         5870,00

JALGPALLIKLUBI FC VALGA                                        1770,00

Spordiklubi Maret-Sport                                             4112,55

Valga Põhikool                                                             3600,00

Liivimaa Koolituskeskus                                              2823,00

MTÜ Epre Arendus                                                     1542,18

MTÜ Korvpalliklubi Valgamaa                                     4850,00

MTÜ Mürakratt                                                                82,00

MTÜ Urban Style Valga klubi                                      3500,00

MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla                 5200,00

3. Omafinantseeringu katmiseks Taheva Valla Külade Seltsile (registrikood 80292494) 1200,54 eurot LEADER-meetmest rahastatava projekti „Hargla kogukonnaköögi põhivahendite soetamine".

Võõrandada otsustuskorras:

 • Hargla Maakultuurimajale – 5 rm 30 cm, 10 rm 45 cm ja 45 rm 50 cm pikkuseid lõhutud küttepuid;
 • Õru Lasteaed-Algkoolile – 50 rm 50 cm pikkuseid lõhutud küttepuid.
 • Osaühingule KARO METS (registrikood 11422840) Väike-Stoke maaüksuse eraldiselt 6 raiest saadud metsamaterjal, kokku 238,92 tm

Lubada teostada ajavahemikul 01.07 kuni 31.10.2020 seente ja marjade kokkuostu aadressil Haru tn 1, Valga linn järgmistel ettevõtetel:

 • AAP Forest OÜ (registrikood 14744603);
 • füüsilisest isikust ettevõtjal Svetlana Pavlovitš (registrikood 11670235).

Võõrandada avaliku suulise enampakkumise korras järgmised vallale kuuluvad sõidukid:

 • Ford Transit 430L EF, VIN kood WFOEXXGBFE4B88746, riikliku registreerimisnumbriga 247 APS alghinnaga 200 eurot, tagatisraha 20 eurot, osavõtutasu 10 eurot;
 • Mercedes Benz O815 D, VIN kood WDB6703731N103814, riikliku registreerimisnumbriga 275 MPF alghinnaga 500 eurot, tagatisraha 50 eurot, osavõtutasu 10 eurot.

Võtta vastu pärandvara aadressil Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Võru tn 15-8.

Vabastada füüsilisest isikust ettevõtja Jelena Kikulis (registrikood 11705040) tagasiulatuvalt alates 1. aprillist 2020 Aia tn 19, Valga linn, ruum nr 1 üüri tasumisest kuni eriolukorra lõppemiseni.

Väljastada kasutusluba Valga linnas Kungla tn 12 kinnistul asuva rekonstrueeritud sotsiaalteenuste hoonele.

Moodustada:

1. Konkursikomisjon kommunikatsioonijuhi ametikoha täitmiseks kooseisus:

 • Esimees: asevallavanem Toomas Peterson 
 • liikmed:
 • asevallavanem Karl Kirt;
 • jurist Anastasija Kikkas;
 • asevallavanem Mati Kikkas;
 • meediaspetsialist Lea Margus.                                                                        

2. Konkursikomisjon sotsiaaltöö teenistuse koduhooldustöötaja töökoha täitmiseks koosseisus:

 • esimees: asevallavanem Mati Kikkas
 • liikmed:
 • puuetega inimeste juhtivspetsialist Marleen Ein;
 • sekretär-personalispetsialist Heldi Kaares;
 • sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre.

Määrata Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse hoolekogusse Valga vallavalitsuse esindajana asevallavanem Karl Kirt.

Määrata Hänilasepõllu maaüksuse (katastritunnus 85501:001:0366; pindala 31,72 ha; 100% maatulundusmaa) jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:

 • Valga vald, Väheru küla, Hänilasepõllu, 100% maatulundusmaa;
 • 1.2. Valga vald, Väheru küla, Kuldhänilase, 100% maatulundusmaa.

Pikendada aktsiaseltsiga Valga Haigla (registrikood 10351752) Peetri tn 2 kinnistul olevat hoonestusõigust 10 aasta võrra.

Avada alates 7.05.2020 Valga valla omandis olevad mängu- ja spordiväljakud

Sulgeda Tsirguliina Lasteaia Õnnelind rühm asukohas Kesk 29, Sooru küla, Valga vald, Valga maakond.

Suunata volikogusse kinnitamiseks Tsirguliina Kooli põhimääruse eelnõu

Kinnitada:  

1. Spordialaste toetuste määramise komisjon alljärgnevalt:

 • esimees:     sotsiaal-, arengu- ja spordi valdkonda kureeriv asevallavanem Mati Kikkas;
 • aseesimees:              spordi- ja noorsootööspetsialist;
 • liikmed:      
 • Valga Sport juhataja Meelis Kattai;
 • Valga Gümnaasiumi õpilasesinduse poolt määratud isik;
 • Valga Vallavolikogu poolt määratud kaks esindajat.

2. Noorte omaalgatuslike projektide hindamise komisjon alljärgnevalt:

 • Esimees:     haridus- ja kultuurivaldkonda kureeriv asevallavanem Karl Kirt;
 • Aseesimees: spordi- ja noorsootööspetsialist;
 • liikmed:      
 • Valga Avatud Noortekeskuse juhataja Maarja Mägi;
 • Taheva piirkonna esindaja Madli Must;
 • Õru piirkonna esindaja Inna Tuhkanen;
 • Tõlliste piirkonna esindaja Elina Naaris;
 • Karula piirkonna esindaja Siret Kõrge;
 • Valga Vallavolikogu poolt määratud esindaja.