« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 07.12.2020 istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 07.12.2020 istungil otsustati:

Kinnitada:

1. Valga Muusikakooli arengukava aastateks 2021-2025.

2. Tsirguliina Kooli hoolekogu koosseis järgnevalt:

 • Marek Käis – lapsevanemate esindaja;
 • Aive Vonk – kooli õpilaste vanemate esindaja;
 • Kaupo Kutsar – kooli õpilaste vanemate esindaja;
 • Kristel Orula – kooli vilistlaste esindaja;
 • Katre Kikkas – kooli õppenõukogu esindaja;
 • Gerli Faster – lapsevanemate esindaja;
 • Risanna Mooses – kooli õpilasesinduse esindaja;
 • Olga Sturm – lasteasutuse laste vanemate esindaja;
 • Katrin Kallis – lasteasutuse õpetajate esindaja; 
 • Andres Illak – Valga Vallavolikogu esindaja.

Tunnistada kehtetuks Valga Vallavalitsuse 21. oktoobri 2019 korraldus nr 394 „Tsirguliina Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine" ja Valga Vallavalitsuse 5. novembri 2019 korraldus nr 399 „Tsirguliina Lasteaia Õnnelind hoolekogu koosseisu kinnitamine 2019/2020. õppeaastaks".

Suunata Valga Vallavolikogu istungile järgmised eelnõud:

 • Valga Põhikooli põhimäärus;
 • Valga Priimetsa Kooli põhimäärus;
 • Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse arengukava aastateks 2021–2025;
 • Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses lasteasutuse pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine;
 • Valga valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 01.01.−31.12.2021;
 • Projektis „Turismiettevõtete ärimudelite rakendamise toetus" osalemine ja omafinantseeringu garanteerimine;
 • Valga Perekeskus Kurepesa teenusete hindade kehtestamine;
 • Projektis „Sobiv töökoht igaühele" osalemiseks ja omafinantseeringu garanteerimine;
 • Valga vallavalitsuse IV lisaeelarve;
 • Valga valla eelarvestrateegia 2021-2025 kinnitamine;
 • Valga valla arengukava 2021-2035 kinnitamine.