« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 08.01. istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 08.01. istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 8. jaanuari 2020 istungil otsustati:

Väljastada kasutusluba Valga linna Petseri tn 40 kinnistule (katastritunnus 85501:001:0111) püstitatud katlamajale (ehitisregistri kood 121285023).

Määrata Hänilase maaüksuse (katastritunnus 28902:001:1110, pindala 50,68 ha, 100% maatulundusmaa) jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:

  1. Valga vald, Väheru küla, Hänilase, 100% maatulundusmaa;
  2. Valga vald, Väheru küla, Hänilasepõllu, 100% maatulundusmaa.

Vabastada SA Eesti Tantsuagentuur Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse ruumide üüri, heli- ning valgustehnika eest makstavast summast 80% ulatuses seoses 18. jaanuaril 2020 toimuva festivali „Koolitants" Valgamaa maakondliku tantsupäeva korraldamisega.

Suunata vallavolikogu istungile otsustamiseks:

  • Valga valla munitsipaalharidusasutuste pedagoogide töötasustamise aluste määruse eelnõu.
  • Kultuuritegevuse ja kogukonna arengu toetamise tingimuste ja toetuste eraldamise korra määruse eelnõu.