« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 12. märtsi 2020 erakorralise istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 12. märtsi 2020 erakorralisel istungil otsustati:

Eraldada reservfondist:

 • Valga lasteaiale Buratino piirdeaia osaliseks taastamiseks 6 230 eurot;
 • sihtasutusele Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon Euroopa Liidu tulirelva direktiivist tulenevate nõuete täitmiseks 2 286 eurot;
 • Valga lasteaiale Kaseke tsirkulatsioonipumba väljavahetamiseks 478 eurot;
 • Valga Avatud Noortekeskusele Õru „noortepaja" kokkukukkunud ahju remondiks 3 685 eurot;
 • Valga linnas Pikk ja Kungla tänava ristil vallamaal asuva puu kukkumisest eraisiku omandis olevale kuurile tingitud kahjude hüvitamiseks 2183,66 eurot.
 • vallahoolduse teenistusele Pärna pst 22 tormikahjude likvideerimiseks 11 492,40 eurot.

Rahastada tähtajaga 20.02.2020 esitatud kogukonna arendamise projektitoetused kogusummas 7765,85  järgmistele taotlejatele:

 • Taheva Valla Külade Selts - Hargla küla heakord 2020                         900 eurot;
 • Koikküla Külaselts - Ühistegevuseks vajaliku külmkapi soetamine      333 eurot;
 • MTÜ Epre Arendus - Ühisüritused vihmavabaks                                              983 eurot;
 • Lüllemäe Rahvaõpistu - Kõlakoja rekonstrueerimine                          1 000 eurot;
 • Taheva Valla Külade Selts - Kotuse piirkonna reklaam- ja tunnusvideo          700 eurot;
 • Seltsing Tsirguliina elu- ja töökeskkonna heaks  Discgolf - Tõlliste piirkonda   1 000 eurot;
 • mittetulundusühing Sooru Arendus - Sooru külapäev                               1 000 eurot;
 • Karula Naisselts MTÜ -„Elust enesest", „Elu siin ja seal"                                  131 eurot;
 • Karula Muinsuskaitse Selts - Karula Mälupank                                     972.85;
 • Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Valga Peetri-Luke Kogudus – Taevaminemispüha õppereis                                                                                                               746 eurot.

Mitte eraldada toetust tähtajaga 20.02.2020 esitatud kogukonna arendamise projektitoetuse taotlusi:

 • Mittetulundusühing Parmu Ökoküla       Õppereis Torgu Kuningriiki; 
 • Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Hargla kogudus       Hargla väikese harmooniumi taastamine;
 • Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Laatre Püha Laurentsiuse Kogudus Laatre kiriku arheoloogiline järelevalve;
 • Seltsing Tõlliste Pahandusministeerium  Tõlliste piirkonna laste spordi- ja vaba aja veetmise võimaluste parandamine;
 • Tramburai ja Bamba MTÜ          Viisakad toolid erinevate sündmuste läbiviimiseks

Eraldada projekti „Kodud tuleohutuks" 2020. aasta eelarvest omaosaluseks kuni 10 000 eurot.

Edastada vallavolikogule kinnitamiseks:

määruse „Kultuuritegevuse ja kogukonna arengu toetamise tingimused ja toetuste eraldamise kord" eelnõu;

määruse „Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetme rakendamine Valga vallas" eelnõu;

eelnõu loa andmiseks järgmiste riigihangete korraldamiseks aastal 2020:

 • „Veoauto kasutusrent";
 • „Niitmisteenuse ostmine Valga vallas perioodil 2020-2023";
 • „Mootorkütuse hankimine perioodil 2020 – 2023".

eelnõu projektis „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Valga vallas, III voor" osalemiseks ja projekti omafinantseeringu garanteerimiseks;

Eelnõu omafinantseeringu garanteerimiseks järgmistele projektidele ja järgmises mahus:

 • Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede;
 • Jaanikese motokompleksi arendamine I etapp;
 • Jaanikese motokompleksi arendamine II etapp;
 • Valga Jaamahoone konverentsikeskuse rajamise eeltööd.

Tunnistada kehtetuks Valga Vallavalitsuse 12. november 2018 korraldus nr 412  „Sihtasutuse Taheva Sanatoorium nõukogu liikmetele tasu maksmine".

Muuta Valga Vallavalitsuse 19. jaanuar 2018 korralduse nr 43 „Liikluskomisjoni moodustamine ja põhimääruse kinnitamine" punkt 1 ning sõnastada see alljärgnevalt:

„1. Moodustada Valga Vallavalitsuse liikluskomisjon järgmises koosseisus:

esimees:          asevallavanem Enno Kase

liikmed:           Kagu politseijaoskonna Valga piirkonnagrupi piirkonnavanem Kairi Ruus;

Lõuna teehoiu osakonna liikluskorralduse koordinaator Raul Tammela;

Päästeameti Valgamaa päästeosakonna juhataja Alar Roop;

Reaalprojekt OÜ projekteerija Kalle Muru;

ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre;

liiklus- ja teedespetsialist Urmas Kuldmaa;

Valga Vallavolikogu poolt määratud isik".

Moodustada rahandusteenistuse raamatupidaja töökoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimiseks konkursikomisjon järgmises koosseisus:

 • esimees vallasekretär Diana Asi;
 • liikmed rahandusteenistuse juhataja/pearaamatupidaja Annely Adrat;
 • finantsjuht Kaie Karist;
 • vanemraamatupidaja Egle Praosk;
 • sekretär-personalispetsialist Heldi Kaares.