« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 13.10.2020 erakorralise istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 13.10.2020 erakorralisel istungil otsustati:

Moodustada konkursikomisjonid:

1. Kultuuri- ja haridusteenistuse juhataja ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimiseks järgmises koosseisus:

 • Esimees: asevallavanem Mati Kikkas;                 
 • liikmed:
  • vallasekretär Diana Asi;
  • personalispetsialist Heldi Kaares;
  • asevallavanem Toomas Peterson;
  • sotsiaalpedagoog Maila Sarap;
  • spordi- ja noorsootööspetsialist Tõnu Vahtra.                                          

2. Sotsiaaltöö teenistuse lastekaitse juhtivspetsialisti ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimiseks järgmises koosseisus:

 • esimees: asevallavanem Mati Kikkas;
 • aseesimees: sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre;
 • liikmed:
  • lastekaitse spetsialist Maire Baumverk;
  • personalispetsialist Heldi Kaares;     
  • sotsiaaltöö spetsialist Evi Veerme. 

3. Sotsiaaltöö teenistuse lastekaitse spetsialisti ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimiseks järgmises koosseisus:

 • esimees: asevallavanem Mati Kikkas;
 • aseesimees: sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre;
 • liikmed:
  • lastekaitse spetsialist Maire Baumverk;
  • personalispetsialist Heldi Kaares;     
  • sotsiaaltöö spetsialist Evi Veerme.             

4. Kultuuri- ja haridusteenistuse logopeedi, eripedagoog-logopeedi ja psühholoogi töökoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimiseks järgmises koosseisus:

 • esimees asevallavanem Mati Kikkas;
 • liikmed:
  • haridusspetsialist Ivi Tigane;
  • sotsiaalpedagoog Katrin Indov;
  • sotsiaalpedagoog Maila Sarap.                         

Kehtestada määrus „Valga Keskraamatukogu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord".

Suunata Valga Vallavolikogu istungile:

 • otsuse „Koostöölepingu sõlmimine" eelnõu, millega lubatakse vallavalitsusel sõlmida Sihtasutusega Tartu 2024 (registrikood 90014885) koostööleping, mille eesmärgiks on:
 • Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 tegevuste rahastamine, kohalike omavalitsuste toetuse jagunemine ja kohalike omavalitsuste koostöö.
 • Osaleda Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 tegevuste rahastamisel ja tegevuste läbiviimisel koostöölepinguga kokkulepitavas mahus. 
 • määruse „Metsaseaduses kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste delegeerimine" eelnõu, mis annab Metsaseaduse § 42 lõike 3 alusel kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste otsustamise õiguse Valga Vallavalitsusele.

Eraldada reservfondist vallavara- ja hooldusteenistusele J. Kuperjanovi tn 12 korteritesse 59 kardinapuu soetamiseks ja paigaldamiseks 4886 eurot.

Avalikustada Valga valla arengukava 2021- 2035 eelnõu alates 15. oktoobrist 2020 kuni 1. novembrini 2020 Valga valla veebilehel www.valga.ee ning korraldada Valga valla arengukava 2021- 2035 avalik arutelu 3. novembril 2020 kell 15.00 Valga Raekoja 1. korruse saalis.