« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 13.11. istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 13. novembri 2019 istungil otsustati:

Kinnitada kultuuritegevuse ja kogukonna arengu projektitoetuse taotluse hindamismetoodika.

Eraldada:

  • Lüllemäe Kultuurimajale pea- ja küljeukse varikatuse paigalduseks 2360 eurot.
  • Hargla koolile personali WC ruumide remondiks 5988 eurot.
  • Valga Muusikakoolile lavaprožektorite soetuseks ja valveseadmestiku paigaldusest tulenevate remonditööde teostamiseks 1568 eurot.
  • Ehitus- ja planeerimisteenistusele Valga linnas Kungla 12 asuva hoone liitumispunkti asukoha muutmiseks (elekter) ja kaitsme nimivoolu suurendamiseks 9432 eurot.

Väljastada kasutusluba Valga valla, Koikküla küla, Keskuse tee 1 kinnistule (katastritunnus 77901:001:0026) rajatud välitreeningalale (ehitusregistri koos 221273940).